ACTUEEL

NZa versterkt audit committee

Peter van der Knaap is benoemd tot lid van het audit committee bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hiermee is het tweede lid van het audit committee benoemd, naast voorzitter Vincent Moolenaar.

Het opzetten van een audit committee is onderdeel van de maatregelen die minister Schippers van VWS vorig jaar nam om het functioneren van de NZa te verbeteren. Het audit committee kan onder meer intern onderzoek doen naar ICT en financiële zaken.

Van der Knaap is sinds 2013 directeur-bestuurder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Eerder was hij negen jaar onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. In die functie was hij verantwoordelijk voor rijksbreed doelmatigheidsonderzoek, onderzoek naar Europese geldstromen, beleidsinformatie en toezicht en handhaving.

Van 1996 tot 2004 werkte hij in verschillende functies bij het ministerie van Financiën, waaronder hoofd beleidsevaluatie. Van der Knaap studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1997 promoveerde hij aan dezelfde universiteit in de sociale wetenschappen. knaap

Het audit committee bestaat uit maximaal drie leden en adviseert de raad van bestuur over het audit- en risicomanagementbeleid, het borgen van de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering en verslaglegging en de beheersing van de processen op het gebied van planning en control, HRM, ICT en informatiebeveiliging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top