Finance

Orde sleept NZa voor rechter om tariefkorting

De Orde van Medisch Specialisten stapt naar de rechter. Ze verzet zich tegen de omzetontwikkelingen en de tariefmaatregelen voor 2010 die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week aankondigde.

DBC-tarieven ziekenhuiszorg

De NZa maakte vorige week bekend dat ze DBC-tarieven ziekenhuiszorg voor 2010 heeft vastgesteld. De NZa legt een generieke korting van 12,7 procent op. Daarbij komt ook een nieuw berekende compensatiefactoren voor de ondersteunende medische specialismen met een gemiddelde daling van 44 procent, waarin de generieke korting is verwerkt. De kortingen op het honorarium van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, zo’n 375 miljoen euro, zijn hierin verrekend.

Generieke korting

De Orde maakt bezwaar tegen de generieke korting. “Deze treft immers niet alleen de medisch specialisten die hun omzetten ongewild sterk hebben zien groeien, maar ook veel medisch specialisten die een daling van hun omzet hebben moeten constateren, terwijl zij meer zorg hebben verleend”, meldt de Orde op haar website. Volgens de Orde wordt de generieke korting vooral veroorzaakt doordat minister Klink erop rekende dat de invoering van het normatief uurtarief tot een besparing van 175 miljoen euro zou leiden, terwijl dat niet was voorzien.

Herijking compensatiefactoren

De Orde is het eens met de herijking van de compensatiefactoren. “Hier is immers sprake van een systeemfout, die moet worden gecorrigeerd”, meldt de Orde.  Ze onderzoekt wel of de berekeningen correct zijn uitgevoerd.

Berekenen nieuwe normtijden

Er bestaan grote verschillen tussen de gewerkte uren en de gedeclareerde uren. Deze zijn onder meer ontstaan door de grote diversiteit in gewerkte uren, die in 2003 uit het tijdbestedingsonderzoek (TBO) zijn gekomen. Het Ordebestuur ziet als beste oplossing hiervoor de nieuwe normtijden te berekenen op basis van een nieuw tijdbestedingsonderzoek (TBO) en een nieuw capaciteitsonderzoek. Hoewel het geen kortetermijnoplossing is, dient het toch zo snel mogelijk te gebeuren, aldus de Orde.

Vrijwillige teruggave

Om ook al in 2010 en 2011 verdere excessen te voorkomen, zijn met de wetenschappelijke verenigingen enkele mogelijke oplossingen besproken. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt door de Orde. Daarnaast heeft het Ordebestuur een moreel beroep op haar achterban gedaan om lokaal een vrijwillige teruggave te realiseren van te veel ontvangen omzet door de ondersteuners.

>> Skipr 1 jaar Event 10 december <<

Skipr bestaat op 10 december 1 jaar en viert dit met een bijzonder evenement in de Orangerie in Den Bosch. Meer informatie en het programma vindt u hier. Of meldt u direct aan voor het Skipr 1 jaar Event.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top