ACTUEEL

Limburg proeftuin aanpak verwarde personen

Limburg is aangewezen als proefregio in de aanpak van overlast veroorzaakt door verwarde mensen. Dat meldt Dagblad De Limburger. Limburgse gemeenten gaan samen met zorginstellingen, GGD, Leger des Heils en de politie plannen maken om de overlast te verminderen.

Het aantal incidenten in de provincie steeg van 2762 in 2011 naar 3753 vorig jaar. In vergelijking met andere provincies stijgt het aantal incidenten waarbij verwarde mensen betrokken zijn in Limburg het minst hard. Volgens zorginstellingen heeft dat met de samenstelling van de provincie (veel dorpen, weinig grote steden) te maken.

Proef

Limburg is als proefregio aangewezen door het Landelijk Aanjaagteam Verwarde Mensen. Sinds eind vorig jaar zitten de Limburgse gemeenten bij elkaar met de politie, Leger Des Heils, GGD en GGZ-instellingen om ideeën uit te wisselen. Momenteel bestuderen de Limburgse gemeenten de aanschaf van een pyscholance, een ambulance speciaal voor verwarde mensen. Die moet de politie ontlasten die nu vaak het vervoer voor zijn rekening neemt, terwijl er geen strafrechtelijke aanleiding is. De politie wil bekijken of met ggz-instellingen afspraken kunnen worden gemaakt over de uitwisseling van patiëntgegeven, aldus De Limburger

Transitie

Naar de oorzaken van de toenemende overlast door verwarde personen is nog geen sluitend onderzoek gedaan, maar zorginstanties wijzen vooral naar de transitie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) als boosdoener. Ggz-instellingen kunnen minder cliënten opnemen. Zij krijgen vaker zorg en begeleiding thuis, maar dat gaat lang niet altijd goed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top