ACTUEEL

Verantwoording Skipr 99

In de zorg gaat zo’n 60 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist hierover? Kijken we naar het criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het logischerwijs voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit?

De Skipr 99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers. In de Skipr 99 dus geen minister Klink of  NZa-voorman Frank de Grave. Wel meegewogen zijn Tweede-Kamerleden en senatoren, maar dan op grond van hun rol als toezichthouder in de zorg.
Om het vermogen om invloed uit te oefenen te meten, heeft Skipr samen met Marten Frank,  dbc-consultant van Getronics, een scoringsinstrument ontwikkeld. Hiermee zijn ruim 200 invloedrijke personen gescoord. Daarbij is gekeken naar de aard en zwaarte van de functie en de omvang en reikwijdte van het netwerk. Daarnaast is er een extra scoringsmodule met daarin het oordeel van drie deskundigen.

In algemene zin kende het panel een groter  gewicht toe aan personen in uitvoerende functies. De systematiek van het scoringsinstrument werkt juist in het voordeel van personen met minder directe inbreng, maar wel met grote, wijd vertakte netwerken.  

Skipr 99 panel

Jan Aghina, directeur NVZD vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, Utrecht
Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde UvT, Tilburg; bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB), Den Haag
Klaus Schmitt, Klaus Schmitt en Partners, Utrecht

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top