HRM

AMC pioniert met online master voor ICT in de zorg

Het AMC kent sinds 4 juli een officieel erkende masteropleiding Health Informatics. De opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals, zoals artsen, staffunctionarissen, verpleegkundigen en paramedici, die zich op een academisch niveau willen bijscholen op het gebied van ICT in de zorg. De master moet er met name voor zorgen dat zorgprofessionals in de toekomst een scherpere bijdrage aan IT-oplossingen in de zorg kunnen leveren.

ICT is niet meer weg te denken uit de zorg, aldus de initiatiefnemers van de masteropleiding. Ziekenhuizen werken met een elektronisch patiëntendossier, huisartsen registreren medische gegevens in het huisartseninformatiesysteem, en patiënten verzamelen gegevens via apps of vullen een online vragenlijst in als voorbereiding op een consult.

Nieuwe rol

Moderne zorginformatiesystemen en slimme technologieën bieden kansen om de zorg te verbeteren, veiliger te maken en besparingen te realiseren. Voorwaarde is wel dat de inzet van deze middelen op een bewezen effectieve wijze plaatsvindt. Voor de acceptatie van de ICT-systemen is het belangrijk om de zorgprofessional te betrekken in het proces van het beoordelen, ontwerpen en selecteren ervan. Maar werknemers in de zorg zijn niet altijd goed voorbereid op deze nieuwe rol. De masteropleiding Health Informatics voorziet daarin.

Programma

Health Informatics richt zich op professionals met minimaal twee jaar werkervaring in de zorg. Het studiemateriaal, de interactieve sessies en opdrachten worden uitsluitend online aangeboden. Zo worden de studenten in staat gesteld om de master in deeltijd naast hun werk te volgen. De opleiding bestaat uit tien modules en een afstudeeropdracht. Voorbeelden van modules zijn eHealth, informatiebeveiliging en evidence based health informatics.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top