Finance

Bestuurder Yvonne Wilders vertrekt bij Spaarne Gasthuis

Yvonne Wilders vertrekt als bestuurder bij het Spaarne Gasthuis vanwege een verschil van inzicht over de bestuurlijke inrichting en aansturing. Het ziekenhuis betaalt haar een ontslagvergoeding van bijna 209.000 euro.

Wilders gaat volgens het ziekenhuis weg "in goed overleg" en sluit een "succesvolle periode" als bestuurder af. Ze is bijna negen jaar bestuurder geweest. "In de afgelopen jaren zijn, mede door de professionele inzet en het enthousiasme van Yvonne Wilders, de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis, de implementatie van Epic en de bouw van het oncologiecentrum in Hoofddorp tot stand gekomen."

De raad van toezicht laat weten haar erkentelijk te zijn voor haar grote inspanningen van de afgelopen jaren en haar succes te wensen bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Het Spaarne Gasthuis moet haar een ontslagvergoeding betalen van bijna 209.000 euro. Dit bedrag ligt boven het huidig wettelijk maximum, maar is toch toegestaan omdat het arbeidscontract in 2007 is afgesloten – dus vóór 1 januari 2013 en daarmee vóór de invoeringsdatum van de Wet Normering bezoldiging Topinkomens. Als gevolg daarvan is het overgangsrecht van toepassing.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top