Finance

Consumentenbond en VvAA starten onderzoek naar zorgcontractering

De Consumentenbond en VvAA beginnen een grootschalig onderzoek naar zorgcontractering. Het onderzoek moet inzicht geven hoe afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars totstandkomen en welke consequenties die hebben voor de zorg aan patiënten. Voor het onderzoek worden ongeveer 25 duizend zorgaanbieders benaderd.

De Consumentenbond en VvAA gaan onderzoeken of voorwaarden die zorgverzekeraars in hun contracten opleggen aan zorgverleners ongewenste consequenties hebben voor de zorgverlening aan patiënten. Daarnaast wordt onderzocht wat zorgverleners in het proces belangrijk vinden.

De zorgprofessionals die voor het onderzoek worden benaderd zijn lid van verzekeraar en dienstverlener VvAA waarbij ruim 120 duizend zorgverleners zijn aangesloten. De onderzoeksresultaten worden in november van dit jaar bekendgemaakt.

Impact

Volgens Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA, heeft contractering steeds meer impact heeft op de zorg die wordt geleverd. "Niet voor niets klagen zorgverleners over het feit dat de zorgverzekeraars steeds meer invloed uitoefenen op wat er in de behandelkamer gebeurt", stelt hij. "Voor consumenten – want iedereen kan patiënt worden - is het belangrijk te weten in hoeverre zij hinder kunnen ondervinden van afspraken tussen zorgverlener en zorgverzekeraar."

"Als je een zorgverzekering kiest, wil je dat die verzekering ook levert wat je er van verwacht", voegt Bart Combée, directeur Consumentenbond toe. "Die verwachting concreet en realistisch maken is al moeilijk genoeg, ook zonder beperkende afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Voor consumenten blijven die afspraken over beperkingen in de te leveren zorg (bijvoorbeeld budgetplafonds) buiten het zicht en dus kan dat leiden tot teleurstellingen als er een beroep op de zorg gedaan wordt. Voor zover dit soort afspraken gemaakt worden, moeten ze in ieder geval voor consumenten vooraf klip en klaar zijn."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top