Finance

Kamerleden grossieren in nevenfuncties in zorg

De zorgsector is populair bij Kamerleden. Maar liefst 26 van onze volksvertegenwoordigers hebben een of meer nevenfuncties bij zorginstellingen. De aard en het gewicht van die functies lopen nogal uiteen. Van een voorzitterschap van de raad van toezicht van een groot ziekenhuis tot het lidmaatschap van een comité van aanbeveling van een stichting die fondsen werft om meervoudig gehandicapten een vakantie te bezorgen.

Zorgsector populair

Coalitiepartijen

Vooral de Kamerleden van de coalitiepartijen zijn actief in de zorgsector. Elf CDA’ers, acht PvdA’ers, drie VVD’ers, twee SP’ers en telkens één Kamerlid van D66, SGP, Christenunie en de Partij voor de Dieren hebben nevenfuncties in de zorg. Zeven van hen (drie van het CDA, twee van de PvdA, een van de SP, een van de Partij voor de Dieren) zijn tegelijk lid van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zes zijn plaatsvervangend lid van die commissie (drie CDA’ers, twee PvdA’ers, een SGP’er).

Toezicht en bestuur

Zestien van deze 26 Kamerleden (zeven CDA’ers, vijf PvdA’ers en drie VVD’ers, en een PvdD’er) hebben een functie als toezichthouder of bestuurder. Van hen zijn er vijf lid van de vaste Kamercommissie voor VWS (twee CDA’ers, twee PvdA’ers en een PvdD’er) en vier plaatsvervangend lid (twee CDA’ers, twee PvdA’ers). Bij deze laatste groep Kamerleden lijkt het risico van belangenverstrengeling het grootst. Zij hebben een zware stem in de besluitvorming in de Kamer die bij uitstek de instellingen aangaat, waarbij zij een vaak betaalde nevenfunctie hebben.

Forse vergoeding

Het honorarium voor deze functies loopt sterk uiteen. Sommige Kamerleden verrichten hun nevenfunctie om niks, maar met name aan de toezichtfuncties zijn substantiële vergoedingen verbonden. VVD-Kamerlid Joan Remkes bijvoorbeeld verdient met zijn toezichtfuncties bij het Martini-ziekenhuis en woningbouwvereniging Acantus (ook actief op het terrein van ouderenhuisvesting) jaarlijks in totaal 22 duizend euro. Partijgenoot Willibrord van Beek ontvangt als voorzitter van de raad van toezicht van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven jaarlijks 10 duizend euro.

Bekijk hier ons tv-drieluik:
Kamerleden in zorgtoezicht 1
Kamerleden in zorgtoezicht 2: interview met Johan Remkes
Kamerleden in zorgtoezicht 3: interview met Antoinette Vietsch.

Lijst Tweede Kamerleden met nevenfuncties

De lijst met leden van de Tweede Kamer met een bij de griffier van de Tweede Kamer gemelde nevenfunctie in de zorg:

Willibrord van Beek (VVD)

Willibrord van Beek, lid Tweede Kamer VVD, voorzitter raad van toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Omzet in 2007 € 250 miljoen; 2.429 fte’s (3.150 medewerkers) + 145 medisch specialisten. Honorering: € 10.600.

Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA)

Elly Blanksma-van den Heuvel, lid Tweede Kamer CDA, lid raad van toezicht Neos (opvang en begeleiding). Omzet in 2007 € 12,5 miljoen, 198 fte (252 medewerkers). Honorering: € 2.500; Ambassadrice Stichting Mee Zuidoost-Brabant. Omzet in 2007 € 12 miljoen, 196 fte (246 medewerkers). Honorering: geen.

Bas-Jan van Bochove (CDA)

Bas-Jan van Bochove, lid Tweede Kamer CDA, lid raad van toezicht Stichting Interakt Contourgroep Nunspeet (dienstverlening gehandicapten). Omzet in 2007 € 40 miljoen, 582 fte (1.094 personeelsleden). Honorering: € 2.000; Voorzitter raad van toezicht Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Honorering: geen; Voorzitter raad van toezicht Stichting Coloriet Lelystad (wooncentrum en verpleeghuis). Jaaromzet in 2007 € 32 miljoen, 551 fte (971 personeelsleden. Honorering € 2.250.

Jan Boelhouwer (PvdA)

Jan Boelhouwer, lid Tweede Kamer PvdA, lid raad vaan toezicht Landelijk Centrum voor vroegkinderlijke Chronische Trauma’s  (LCVT). Honorering: geen; voorzitter Stichting Korrelatie. Honorering: geen.

Wim van de Camp (CDA)

Wim van de Camp, lid Tweede Kamer CDA, lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Hemofilie patiënten. Honorering: geen.

Jan Jacob van Dijk (CDA)

Jan Jacob van Dijk, lid Tweede Kamer CDA, lid raad van toezicht Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Omzet in 2007 € 74 miljoen, 822 fte (1.236 personeelsleden). Honorering: € 3.000.

Marjo van Dijken (PvdA)

Marjo van Dijken, lid Tweede Kamer PvdA, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Lid raad van toezicht Wilhelminaziekenhuis Assen. Omzet in 2007 € 73 miljoen, 803 fte. Honorering: € 2.000 euro.

Chantal Gill’ard (PvdA)

Chantal Gill’ard, lid Tweede Kamer PvdA, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Lid bestuur Stichting Dunya Zorg en Welzijn (thuiszorg Breda en Rotterdam). Honorering: geen.

Ton Heerts (PvdA)

Ton Heerts, lid Tweede Kamer PvdA, lid vaste Kamercommissie VWS. Lid raad van toezicht Stichting De Basis in Doorn (hulp aan ernstig getraumatiseerden, vooral militairen). 140 medewerkers. Honorering: circa € 2.000.

Eddy van Hijum (CDA)

Eddy van Hijum, lid Tweede Kamer CDA, lid algemeen bestuur Stichting Arcon Hengelo (behartigt belangen chronisch zieken en gehandicapten in de zorg. Honorering: geen; Lid raad van toezicht Zorgcombinatie Zwolle (zorg en wonen). Omzet 28 miljoen in 2007, 490 fte. Honorering: geen.

Agnes Kant (SP)

Agnes Kant, fractievoorzitter Tweede Kamer SP, lid vaste Kamercommissie VWS. Lid comité van aanbeveling Nationale Jeugdzorg Prijzen. Honorering: geen; lid comité Vrienden van de Driestroom (gehandicaptenzorg). Honorering: geen.

Jan Marijnissen (SP)

Jan Marijnissen, lid Tweede Kamer SP, lid comité van aanbeveling Stichting Tante Lenie (vakanties voor ernstig zieke kinderen). Honorering: geen.

Pieter Omtzigt (CDA)

Pieter Omtzigt, lid Tweede Kamer CDA, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Lid comité van aanbeveling Twentsche Wensambulance (om zieken uitjes te bezorgen). Honorering: geen.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)

Esther Ouwehand, lid Tweede Kamer Partij voor de Dieren,  lid vaste Kamercommissie VWS. Lid bestuur Jongerencentrum de Schuit in Katwijk. Honorering: geen; Lid bestuur Stichting Factor Welzijn in Katwijk. 41 medewerkers, omzet 1,48 miljoen. Honorering: € 250.

Alexander Pechtold (D66)

Alexander Pechtold, fractievoorzitter Tweede Kamer D66, lid comité van aanbeveling van het samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit en het Ziekenhuis Gelderse Vallei inzake ontwikkeling van een Zorgpad Voeding. Honorering: geen. Lid comité van aanbeveling van het Droomhuis in Wageningen (woonvorm meervoudige gehandicapte kinderen. Honorering: geen.

Johan Remkes (VVD)

Johan Remkes, lid Tweede Kamer VVD, voorzitter raad van toezicht Martiniziekenhuis Groningen. Omzet in 2007 164 miljoen, 1.786 fte (2.293 medewerkers). Honorering: € 9.000; Voorzitter raad van commissarissen Acantusgroep Veendam (wonen inclusief ouderenhuisvesting). Omzet in 2007 92 miljoen, 231 fte. Honorering: € 13.000.

Janneke Schermers (CDA)

Janneke Schermers, lid Tweede Kamer CDA, lid vaste Kamercommissie VWS. Bestuurslid Stichting Kind en Groei. Honorering: geen.

Arie Slob (ChristenUnie)

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer ChristenUnie, lid comité van aanbeveling Stichting Dubbelklik (woonvorm meervoudig gehandicapten). Honorering: geen.

Margreeth Smilde (CDA)

Margreeth Smilde, lid Tweede Kamer CDA, lid vaste Kamercommissie VWS. Lid raad van toezicht Saxenburgh Groep (ziekenhuizen en zorgcentra). Omzet 76 miljoen, 966 fte (1.818 medewerkers). Honorering: circa € 3.500. 

Cees van der Staaij (SGP)

Cees van der Staaij, lid Tweede Kamer SGP, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Voorzitter Klachtencommissie ouderenzorg. Honorering: geen.

Sabine Uitslag (CDA)

Sabine Uitslag, lid Tweede Kamer CDA, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Lid raad van toezicht Vérian Thuiszorg Apeldoorn. Omzet in 2007 46 miljoen, 403 fte (856 personeelsleden). Honorering: € 408; Vice-voorzitter Karel de V, vereniging van verpleegkundigen in de politiek; Lid Den Treek, landelijk netwerk V&V sector.

Eelke van der Veen (PvdA)

Eelke van der Veen, lid Tweede Kamer PvdA, lid vaste Kamercommissie VWS. Lid programmacommissie Solidariteit tussen gezonden en zieken. Honorering: geen; Lid Health Management Fund. Honorering: geen; Voorzitter HMF-adviesraad. Honorering: geen; Lid comité van aanbeveling gastenverblijf VUMC. Honorering: geen; Voorzitter Stichting Welzijn Nieuwegein, 40 medewerkers. Honorering: geen; Lid adviesraad Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Honorering: honorarium automatisch overgemaakt naar Oxfam.

Gerdi Verbeet (PvdA)

Gerdi Verbeet, voorzitter Tweede Kamer, lid Tweede Kamer PvdA, lid comité van aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei. Honorering: geen; Lid comité van aanbeveling nationaal stimuleringsprogramma Zilveren Kracht. Honorering: geen; Lid comité van aanbeveling Stichting Hospice Zaanstreek. Honorering: geen; Lid comité van aanbeveling Stichting Senior Games 2009. Honorering: geen; Lid comité van aanbeveling Stichting de Belevenis (project voor zeer dementen en ernstig verstandelijk gehandicapten. Honorering: geen; Voorzitter Taskforce 50+ sport en bewegen. Honorering: geen.

Antoinette Vietsch (CDA)

Antoinette Vietsch, lid Tweede Kamer CDA, plaatsvervangend lid vaste Kamercommissie VWS. Lid raad van toezicht MC Haaglanden. Omzet in 2007 € 209 miljoen, 2.171 fte (2.800 personeelsleden). Honorering: € 6.000; Lid raad van toezicht Stichting Saffier Den Haag (wonen en zorg). Omzet in 2007 53 miljoen, 774 fte (1080 personeelsleden). Honorering: € 4.000
Bekijk hier ons interview met Vietsch.

Frans Weekers (VVD)

Frans Weekers, lid Tweede Kamer VVD, lid raad van toezicht Sint Jansgasthuis Weert. Omzet in 2007 57 miljoen, 655 fte. Honorering: € 4.000.

Ans Willemse-van der Ploeg (CDA)

Ans Willemse-van der Ploeg, lid Tweede Kamer CDA, lid vaste Kamercommissie VWS. Lid programcommissie ZonMw. Honorering: € 500.

Tekst: Rinke van den Brink en Philip van de Poel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top