Tech

Stichting Zorg Binnen Bereik houdt op te bestaan

Stichting Zorg Binnen Bereik houdt op te bestaan

Stichting Zorg Binnen Bereik heeft zichzelf opgeheven. Dat gebeurde dinsdag tijdens het symposium Expeditie Zelfzorg waar ruim 200 patiënten, wetenschappers, zorgverzekeraars en zorgverleners meedachten over de toekomst van e-health. De organisatie stelt haar ambities waargemaakt te hebben, namelijk grootschalige samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraar en intensief onderzoek naar gebruik van e-health.

In 2009 riepen Philips en Zilveren Kruis Stichting Zorg Binnen Bereik in het leven. Het doel was zorg op afstand – ofwel e-health – te bevorderen. De patiënt moest zo meer regie over zijn gezondheid krijgen en de zorgverlener een lagere werklast. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg moest er ook door verbeterd worden.

Zorg Binnen Bereik werkte samen met zes onderzoeksinstituten om inzicht te creëren in wat wel en niet werkt op gebied van e-health voor chronisch zieken. Dat ging over kwaliteit van leven, gezondheidswinst en doelmatigheid. Ook heeft ze samen met anderen de basis gelegd voor het formuleren van standaarden voor zelfzorgplatforms. Én ze heeft een groot aantal zorgverleners en patiënten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met eHealth en Zelfzorg. Dit gebeurde in 9 ziekenhuizen, 5 grote zorggroepen, 65 huisartspraktijken en met bijna 1000 patiënten. Ten slotte was Zorg Binnen Bereik medeoprichter van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!).

Stokje overdragen

"Zorg op afstand hebben we binnen bereik gebracht. We staan daarmee op een tussenstation", zegt een woordvoerder. "En daar zijn we trots op. Tegelijkertijd moeten op een aantal terreinen nog stappen gezet worden. Daarvoor dragen we het stokje over aan andere partijen."

Het "begeleiden en verleiden van patiënten" draagt Zorg Binnen Bereik over aan de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Het oplossen van de laatste platformuitdagingen wordt aan de Patiëntenfederatie Nederland overgedragen. Voor het inbedden van eHealth in het zorgproces wijst Zorg Binnen Bereik InEen aan, voor het bevorderen van het toekomstig zorglandschap VWS en voor het uitdiepen en verspreiden van onderzoeksresultaten ZonMW.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top