Finance

Ggz-aanbieder Mondriaan lijdt miljoenenverlies

Ggz-aanbieder Mondriaan heeft over 2015 2,6 miljoen euro verlies geleden. De organisatie voldoet sinds begin dit jaar niet meer aan de financieringseisen van huisbank Rabobank, maar die gedoogt volgens Mondriaan de situatie.

Dit schrijft RTL Nieuws op basis van de met vertraging gepubliceerde jaarrekening over 2015.

De omzet van de ggz-aanbieder daalde met 4 procent, tot 136 miljoen euro. Omdat Mondriaan niet meer voldoet aan de eisen voor bankfinanciering kan de aanbieder geen gebruik maken van de mogelijkheid om ruim 18 miljoen euro te lenen bij Rabobank. De bank verlaagt de kredietlijn in 2017 tot 12,5 miljoen euro, volgens RTL Nieuws. Mondriaan verwacht er volgend jaar gebruik van te moeten maken.

In de controleverklaring bij de jaarrekening waarschuwt externe accountant Margery Kuikman van KPMG voor 'onzekerheid omtrent de continuïteit' van de zorginstelling. In de jaarrekening schrijft de voorzitter van de raad van bestuur Hans de Veen dat het verlies te wijten is aan 'omzetnuanceringen'. Mondriaan heeft duurdere zorg verleend dan was afgesproken met de zorgverzekeraars en moest eerdere omzetten aanpassen, omdat er ten onrechte zorg was gedeclareerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top