ACTUEEL

Huisarts doet onderzoek naar gebedsgenezing

Een team van medici verbonden aan de VU gaan, onder leiding van huisarts Dick Kruijthoff, wetenschappelijk onderzoek doen naar de werking van gebedsgenezing. De groep gaat verhalen verzamelen over zaken als handoplegging, ziekenzalving en mensen in een rolstoel die ineens kunnen lopen. Op basis van die verhalen gaan ze zoeken of er wetenschappelijke verklaringen zijn.

Dit vertelt Dick Kruijthoff aan dagblad Trouw. Het is de eerste keer dat er specifiek onderzoek naar gebedsgenezing wordt gedaan. Eerder is er in het buitenland wel onderzoek gedaan, maar dat is volgens Kruijthoff niet goed uitgevoerd. Er zitten gaten in die de resultaten in twijfel trekken.

Ontkracht

De medici hebben nu 15 gevallen onderzocht. Daarvan hebben ze al 11 kunnen ontkrachten. In die gevallen was in de medische literatuur al eerder gesproken over vergelijkbare situaties. Toch blijven er een paar casussen over die vragen om verder onderzoek. Kruijthoff zal met de patiënten in gesprek gaan om uit te zoeken wat zij precies ervaren hebben en of daar andere verklaringen voor kunnen zijn.

Contact

Kruijtoff denkt dat de resultaten van zijn onderzoek nog ongeveer 3 jaar op zich laten wachten. In de tussentijd hoopt hij met meer mensen in contact te komen die mogelijk genezen zijn door gebedsgenezing.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

8 januari 2017

'De medici hebben nu 15 gevallen onderzocht. Daarvan hebben ze al 11 kunnen ontkrachten. In die gevallen was in de medische literatuur al eerder gesproken over vergelijkbare situaties': Als ik dit stukje lees dan raak ik heel benieuwd naar het doel van dit onderzoek. Als het als doel heeft te bewijzen dat desbetreffende genezingen alleen maar te danken waren aan de medische wetenschap dan haak ik af. Gelukkig mag ik zelf geloven waaraan ik een genezing te danken heb en waarom zouden zorgprofessionals mij dat geloof willen afpakken? Voor wiens eer en glorie?

Guus

26 januari 2017

Er zijn over dit onderwerp al vele studies verricht in de VS. In het bijgaande artikel. In deze PDF zijn er een groot aantal beschreven, waarvan er bij sommige verrassend positieve resultaten worden vermeld. www.noetic.org/sites/default/files/.../Benor_DistantHealing.pdf
Ik ben benieuwd of dat door het onderzoek aan de VU ook wordt gevonden....

Top