ACTUEEL

IGZ geeft jeugdhulp bij Mentraining Salland weer voldoende

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geven de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland na een hertoets weer een voldoende.

In juni 2016 toetsten de inspecties de kwaliteit van de jeugdhulp bij Mentraining Salland naar aanleiding van een signaal van de gemeente Deventer. Toen bleek de kwaliteit van de jeugdhulp onvoldoende. De veiligheid in het algemeen en de medicatieveiligheid in het bijzonder waren niet in orde.

Bij de hertoets in oktober hebben de inspecties de zeven criteria van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd (VHJ) getoetst die in juni 2016 onvoldoende bleken. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp van Mentraining Salland thans voldoende is.
De inspecties constateren dat er nog één verbeterpunt resteert rond het beperken van de veiligheidsrisico’s voor kinderen en jongvolwassenen. Mentraining Salland dient hiervoor concrete maatregelen te treffen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top