Vastgoed

Rijksbouwmeester schrijft prijsvraag uit voor vormen van wonen en zorg

Rijksbouwmeester schrijft prijsvraag uit voor vormen van wonen en zorg

De Rijksbouwmeester lanceert een prijsvraag voor nieuwe toekomstbestendige vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Voor de prijsvraag, genaamd WHO CARES, werkt de Rijksbouwmeester samen met onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en vier gemeenten.

De betrokken partijen roepen bijvoorbeeld architecten en stedenbouwkundigen op om een toekomstgerichte visie op de Nederlandse woonwijken in te dienen. Deze moet antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, waaraan ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners kunnen deelnemen.

Het is de bedoeling dat de winnaars hun ideeën daadwerkelijk realiseren in één van de vier steden; Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een heldere visie te schetsen voor één van de vier aangewezen wijken. De jury selecteert in deze eerste ronde maximaal vijf inzendingen per locatie voor uitwerking in de tweede ronde. Die uitwerking geschiedt voor een concrete locatie in één van de vier gemeenten. De jury wijst per locatie een winnaar aan, waarna de gemeenten en de winnaars in gesprek gaan om te komen tot realisatie van het idee in de betreffende wijk.

Wonen en zorg

RVS-voorzitter Pauline Meurs zit in de jury. De RVS is betrokken bij de prijsvraag omdat de organisatie het volgens woordvoerder Jan Stalman "hoog tijd" vindt dat de domeinen wonen en zorg met elkaar om tafel gaan om te werken aan nieuwe, toekomstbestendige vormen van wonen. "Nederlanders worden steeds ouder en er komen steeds meer alleenstaande ouderen”, stelt hij. “Reken maar dat de vraag naar beschermd wonen, woonzorgcombinaties en andere tussenvormen zal toenemen."

Wat de RVS volgens Stalman wil voorkomen is dat met name kwetsbare ouderen het moeilijk krijgen en geïsoleerd raken. Zorg is om die reden niet alleen een kwestie van goede zorg in het ziekenhuis of verpleeghuis. "Het gaat vooral ook om goede huisvesting, veiligheid in de buurt, sociale verbanden, werk en vrijwilligerswerk. Met WHO CARES zoeken we nieuwe oplossingen voor het behoud van een goed leven voor mensen die steeds ouder worden."

Om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen op een prettige manier is het nodig om vanuit verschillende oogpunten naar de Nederlandse woonwijken te kijken, volgens Stalman. Niet alleen moet er worden gekeken naar de ruimtelijke opzet van de wijken, maar ook naar de manier waarop de sociale structuren en het zorgnetwerk opgebouwd zijn.

Kick-offbijeenkomst

Op 18 januari wordt de prijsvraag officieel gelanceerd, tijdens een kick-offbijeenkomst in de schouwburg van Almere. Tijdens deze kick-off belichten verschillende sprekers de opgave en achtergrond van de prijsvraag en ontvangen deelnemers praktische informatie over het verloop van de prijsvraag.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

17 januari 2017

En wanneer komt er een bouwbesluit dat het volgende verplicht :
- deuren standaard de breedte voor rolstoelers
- drempelloze toegang tot huizen en binnen de woningen
- iedere éénsgezins woning met 1 slaapkamer en 1 badkamer beneden
- flat gebouwen leefstijlbestendig & rolstoel toegankelijk
VVD minister Blok durf je zo'n bouw besluit te nemen ?

Top