Finance

300 miljoen op de plank door stokkende ambulantisering ggz

300 miljoen op de plank door stokkende ambulantisering ggz

De zorg voor verwarde personen komt niet goed van de grond. Geld is volgens minister Schippers echter niet het probleem. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijft 300 miljoen euro op de plank liggen, die bestemd is voor ambulantisering. Dat zei de minister van Volksgezondheid dinsdag bij het algemeen overleg over de ggz.

De minister baseert haar uitspraak tijdens het debat op gegevens uit de Zorgcijfersdatabank, die een verschil laten zien tussen het kader dat VWS voor 2016 opstelde en de uitgaven die zorgverzekeraars verwachten. Dat verschil was zo’n 250 miljoen euro. Uit de meest recente gegevens van het Zorginstituut Nederland over het eerste half jaar 2016 blijkt dat zorgverzekeraars inschatten dat er nog eens 50 miljoen minder kosten zullen zijn dan uit de berekeningen over het eerste kwartaal naar voren kwam. GGZ Nederland bevestigt deze getallen na een eigen berekening.  

Schakelteam

Dat de ambulantisering en daarmee de aanpak van verwarde personen onvoldoende van de grond komt, wijt de minister aan het langs elkaar heen werken van lokale en regionale partijen. "Mensen kunnen elkaar blijkbaar niet vinden en in systemen wordt blijkbaar langs elkaar heen gewerkt. Dat moeten we dus slimmer doen", zei Schippers.

Hiertoe krijgt het Aanjaagteam verwarde personen een vervolg in het Schakelteam. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' heeft het Schakelteam onlangs haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd.

Schippers heeft het Schakelteam gevraagd om te "visualiseren wat de stand van zaken is". "Laat maar zien waar mensen achterlopen, waar er te weinig gebeurt, waar niet doorgepakt wordt en waar de doorzettingsmacht blijkbaar onvoldoende is", zei de bewindsvrouw.

E-health

De minister ziet verder veel heil in de wijkgerichte aanpak en in e-health voor de ggz. "Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om de toepassingen van e-health ingang te laten vinden in de ggz", zei ze. "Toch is dat wel heel lastig. Ik heb vanmorgen een stuk in ontvangst mogen nemen. Dat is een plan om de toegang tot e-health te verbeteren, zodat we de mogelijkheden van die toepassingen beter gaan benutten en zodat e-health ook in de wijk daadwerkelijk wordt toegepast. Toen ik dat plan in ontvangst nam, zei een zorgverzekeraar dat hij verschillende behandelingen ter beschikking had gesteld en dat daar dan slechts een fractie van werd gebruikt: van de 3.500 werden er eigenlijk maar 300 afgenomen."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Alberts

27 januari 2017

Stel dat de grote zorgverzekeraars eens stoppen met die budgetplafonds bij kleine instellingen en vrijgevestigden. Dat scheelt al heel veel wachtlijsten, zeker in het laatste kwartaal. En die 300 miljoen gaat daar echt nog niet van op.

joop

29 januari 2017

men heeft hulp behoevende ,, verwarde,, niet goed in beeld veel gemeenten en instanties , vragen een eigen bijdrage wmo van die personen die dat eigelijk niet kunnen missen . en krijgen daardoor geen hulp .en blijven in een kringetje rond dwalen . schandalig

V. Valk

30 januari 2017

Mijn zoon met ZZP GGZC haakt af van zorg nu zijn indicatie naar de gemeente Heerlen is overgegaan. De gemeente wil elk jaar herindiceren, dat proces veroorzaakt teveel stress. Zijn behoefte aan begeleiding en bescherming zal echt niet minder zijn in een jaar tijd, maar het moet omdat dat het beleid is. De hele ambulantisering is versnipperd door de transitie naar gemeente en zorgverzekeraars. In de gemeente zijn bovendien zorg en wonen gescheiden domeinen. Dat geldt overigens ook voor de politiek, want de maatregelen van Blok t.a.v. sociale huisvesting staan weer haaks op de ambulantisering. Kwetsbare mensen komen terecht in kwetsbare wijken met weinig sociale cohesie omdat men de handen vol heeft aan zichzelf. Mensen vallen tussen wal en schip! En e-health? Dat is niet voor iedereen geschikt, daar moet men overvoldoende zelfinzicht beschikken en dat is er niet altijd of maar bij vlagen. Eigenlijk wil het rijk af van de mens met een psychische aandoening en is het beleid t.a.v. deze groep door de politiek verworden tot niet veel anders dan een eeuw geleden. Leger des Heils, caritas moet het maar oplossen of anders de politie. Schande! Als een persoon met een ernstige fysieke ziekte zoals kanker dit overkomt, schreeuwt heel Nederland moord en brand. En dan de behandelingen die nu dan wel in de basisverzekering zijn ondergebracht maar afgemeten zijn in minuten. Iemand moet zich dan wel weer melden bij een grote GGZ-instelling voor meer zorg terwijl een kleinere praktijk beter aansluit. Er is ook geen andere keuze, want elke regio heeft vaak maar een GGZ-instelling. Iemand met een fysieke klacht heeft in principe de keuze voor elke behandelaar of ziekenhuis in het land, zelfs in het buitenland. De GGZ- instelling verwijst terug naar de eigen regio als men zich van buiten de regio aanmeldt. Bij mijn zoon kwam de FACT thuis en vervolgens 7 maanden niet meer door een interne reorganisatie. Er kwam gewoon niemand en wie er dan daarna zou komen was onbekend. Mijn zoon heeft klassiek autisme. Maar sinds de komst van de Wmo maken alleen de grote instellingen de dienst uit en die moeten weer zo goedkoop mogelijk presteren. De begeleiding van mensen met een complexe begeleidingsvraag wordt in handen gegeven van jongelui met MBO3. Voor beschermd wonen moet hij zich binnen de regio melden, ook al heeft deze geen aanbod. Meldt hij ziervoor aan bij een andere gemeente, wordt hij niet toegelaten omdat het aanbod bedoeld is voor de eigen burgers. Ambulantisering, decentralisatie GGZ: het is een puinhoop. Ik zeg het met mijn voeten in de klei en niet vanachter het bureau. Wellicht ziet men vanuit die laatste positie weer een ander plaatje.

Top