Finance

Nieuwe WNT perkt topinkomens van meer werknemers in

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft het nieuwe wetsvoorstel waarmee een eind moet komen aan de bovenmatige inkomens in de (semi)publieke sector naar de Raad van State gestuurd voor advies. Met de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT-3) perkt hij het inkomen niet alleen voor bestuurders in, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de WNT vallen.

Dit maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Minister Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het maximaal te verdienen salaris ingesteld per 2013 en teruggebracht naar een ministersalaris per 2015 (181.000 euro in 2017). Met de WNT-3 gaat dit maximum niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen.

"Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen", aldus het ministerie in een persverklaring. "Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren. Met deze wet wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers die niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie dus geen maximum geldt. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken."

Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het Zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel. Onlangs meldde Skipr dat medisch specialisten in het verleden hebben uitonderhandeld met het ministerie van VWS niet onder de WNT te zullen vallen, in ruil voor hun steun aan de kabinetsplannen voor een maximale groei van de zorguitgaven met 1 procent. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

20 februari 2017

De heer Plasterk zal het jammer genoeg niet meer meemaken als minister. Vanaf 2018 zal de kaalslag op bestuursniveau binnen de zorg gaan plaatsvinden, een flinke uitstroom van bestuurders komt dan op gang. Het juiste niveau bestuurders zal dan als vervangers moeilijk te vinden zijn . Uiteindelijk moeten toezichthouders tevreden zijn met een kwalitatief minder niveau. Wat daarvan het gevolg zal zijn laat zich raden.

Top