ACTUEEL

Taakherschikking mondzorg komt tandartsen te vroeg

Het experiment om taakherschikking in de mondzorg mogelijk te maken, is in de huidige vorm niet haalbaar. Dit vindt althans de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), na een besluit van minister Edith Schippers (VWS) om de betrokkenen in de mondzorg opnieuw om te tafel te roepen. Zij deed dit in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 21 februari.

De minister van VWS geeft daarmee gehoor aan een eerdere oproep van de ANT om alle curricula in de mondzorgopleidingen (Mondzorgkunde en Tandheelkunde) te vergelijken. De ANT noemt dit "cruciaal" voor het borgen van de kwaliteit van de mondzorg en de bescherming van de volksgezondheid, met name met betrekking tot het dossier röntgen. Daarvoor is volgens de belangenbehartiger vereist dat tandartsen en mondhygiënisten dezelfde deskundigheid en bekwaamheid hebben.

Minister Schippers heeft vertegenwoordigers van de drie universiteiten die Tandheelkunde verzorgen en de vier hogescholen die Mondzorgkunde aanbieden, uitgenodigd voor een overleg op 15 maart aanstaande. Ook de ANT, KNMT en de NVM-mondhygiënisten schuiven aan bij dit overleg. De minister maakt volgens de tandartsen daarmee een begin met de uitvoering van de afspraak om te onderzoeken of een breed gedragen consensus kan worden bereikt over een mogelijke taakherschikking. Daarmee is het experiment met taakherschikking "terug naar de tekentafel".

Opleidingen

ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes: "De NVM heeft systematisch uitgedragen dat de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde inzake de röntgendiagnostiek identiek zijn en dat één dag bijscholing voldoende moet zijn om de achterstand rond de toezichthoudende deskundige weg te werken. VWS lijkt op deze informatie te hebben gekoerst, terwijl cruciale informatie van opleidingsexperts is genegeerd."

Hij wijst op informatie die de ANT recent heeft verkregen na een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Volgens de belangenbehartiger duidt deze informatie op een "gebrekkige voorbereiding" van het beleid van VWS. Het is de ANT niet duidelijk waarom de mening van de experts genegeerd is en de visie van de mondhygiënisten is gevolgd.

Gesprekverslag

In 2016 heeft VWS overlegd met de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde, waarbij de scholing van de mondhygiënist is besproken. De ANT heeft een gespreksverslag gekregen, na het indienen van een WOB-verzoek bij VWS. In het verslag staat over mondhygiënisten: "Ze worden voor het indiceren, rechtvaardigen en het maken van deze röntgenfoto’s op dezelfde wijze gedoceerd als tandartsen. De opleiding is op deze onderdelen identiek."

De ANT heeft dit nagevraagd bij de opleiders van de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Zij hebben laten weten te hebben gezegd dat de opleidingen juist niet identiek zijn. Dit staat in kopieën van mails die Skipr heeft ingezien. Volgens de ANT is hiermee de belangrijkste pijler weggevallen onder het voorgenomen experiment, namelijk een adequate opleiding van de mondhygiënist omtrent het maken van röntgenfoto's.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top