ACTUEEL

IGZ stelt Menz.nu onder verscherpt toezicht

De IGZ heeft zorginstelling Menz.nu uit Almelo onder verscherpt toezicht gesteld. Na verschillende inspecties bleek dat de kwaliteit van zorg niet voldoet aan de gestelde eisen. Ook is er een conflict tussen de raad van commissarissen en de bestuurder.

Dit meldt de inspectie op 27 februari. De verbetermaatregelen die na de inspecties zijn voorgesteld, heeft Menz.nu niet of niet op tijd uitgevoerd. De maatregelen die wel binnen de termijnen werden uitgevoerd, boekten niet de gewenste resultaten. De ondertoezichtstelling is voor een periode van vier maanden.

Signalen

Menz.nu richt zich op kwetsbare jong volwassenen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. Het biedt 24 uurs zorg, ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. De IGZ is in 2014, 2015 en 2016 op bezoek geweest bij Menz.nu. In 2014 voldeed de instelling niet aan elf van de twaalf voorwaarden. Er bleven zorgwekkende signalen komen en tijdens een onaangekondigd bezoek in mei 2016 bleek deinstelling niet te kunnen voldoen aan 25 van de 26 normen. Menz.nu kreeg toen drie maanden om dit te verbeteren.

Bestuur

Vanaf september zou het bestuur worden verdubbeld, zo kondigde Menz.nu aan. Twee bestuurders zouden de verbeterkracht van de organisatie moeten vergroten en gelegenheid bieden meer aandacht te schenken aan cliënten. Die uitbreiding van bestuur heeft nooit plaatsgevonden.

Conflict

Eind 2016 kreeg de IGZ een melding over een conflict tussen de raad van commissarissen en de bestuurder. Op 22 december is er weer een inspectiebezoek geweest. Er bleek toen te weinig zorginhoudelijke kennis en ervaring op alle vijf de onderzochte thema’s: sturen op kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top