Finance

'Ciran sjoemelt met declaraties revalidatie'

De zorginstelling Ciran brengt te veel geld in rekening voor de intake en revalidatiezorg van patiënten. Per cliënt gaat het soms om honderden euro's extra. Zorgverzekeraars als Zilveren Kruis en DSW hebben daardoor mogelijk tonnen per jaar te veel betaald. Ze willen dat geld terug van Ciran. Dat meldt het tv-programma Zembla woensdag.

Zilveren Kruis heeft onderzoek gedaan naar het declaratiegedrag, bevestigt een woordvoerster aan het ANP. Ciran zal volgens haar tonnen moeten terugbetalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigt eveneens dat Ciran "in beeld" is na signalen van patiënten. Ciran zelf wil nog niet inhoudelijk reageren: "Dat zou prematuur zijn. We gaan eerst kijken en declaraties zijn een vrij breed begrip."

Wel laat Ciran op de eigen website weten dat "de eenzijdige en onjuiste beeldvorming over haar behandelingen en haar wijze van inrichten van de zorgtrajecten te betreuren": "Ciran gaat zorgvuldig te werk om te kunnen bepalen of het tot een daadwerkelijk behandeltraject komt [...] De tarieven voor revalidatiezorg zoals ook Ciran die gebruikt, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Over de vergoedingen van DSW loopt thans een bodemprocedure. Aan VGZ verlenen wij, zoals altijd en aan iedere verzekeraar, onze medewerking aan de controle die zij uitvoert. In de uitzending komt naar voren dat Ciran te veel aan kosten voor de intake zou hebben gedeclareerd bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis."

Zembla sprak met 22 patiënten en veertien (voormalige) medewerkers van Ciran, een revalidatie-instelling met negentien vestigingen. Jaarlijks worden hier vierduizend patiënten behandeld. De ondervraagden hebben nogal wat klachten over de instelling. Die gaan niet alleen over de hoogte van de rekeningen maar ook over de bijzondere visie van waaruit de instelling werkt. Zo gaan cliënten naar een Tibetaans instituut voor een workshop.

Revalidatiezorg wordt betaald uit de basisverzekering. Het zou bij Ciran onder meer fout gaan met de uren die worden gedeclareerd voor de intake. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top