Finance

Koplopers pionieren met integraal tarief geboortezorg

Het Elkerliek Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en Bravis hebben afspraken gemaakt met verzekeraars over de invoering van een integraal tarief geboortezorg. Mogelijk volgen de komende tijd nog een aantal regio's.

Momenteel zijn er negen koploperregio’s op het gebied van integrale geboortezorg. De overstap naar de nieuwe integrale financieringsvorm is wat VWS betreft nadrukkelijk bedoeld als leerervaring, waar ook andere regio’s profijt van kunnen hebben.

Integrale bekostiging van de geboortezorg betekent dat zorgverzekeraars geboortezorg als één totaalpakket inkopen, waaronder naast eerstelijns verloskundige zorg en eventueel medisch-specialistische zorg in de tweede lijn ook kraamzorg zorg valt. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

VWS maakt zich al geruime tijds sterk voor de invoering van integrale geboortezorg als middel om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Door onder meer spanningen tussen gynaecologen en verloskundigen is de introductie een lastig proces gebleken. De invoering van een passende financieringsvorm vormt dan ook een belangrijke stap op weg naar daadwerkelijke invoering van integrale geboortezorg.   

Koplopers

Koploperregio’s Dirksland, Bergen op Zoom, Breda, Veldhoven, Hoorn, Helmond, Beverwijk, Amsterdam en Delft hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de invoering van integrale geboortezorg en de introductie van een integraal tarief. Ze krijgen daarbij op het gebied van fiscale, juridische, ICT en algemene vraagstukken en knelpunten steun van de Taskforce Geboortezorg. Drie van de negen koplopers hebben nu een afspraak met verzekeraars gemaakt over de invoering van een integraal tarief. Het betreft de regio's Helmond (Elkerliek Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Bergen op Zoom (Bravis).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top