Finance

NZa: 1,3 miljard extra voor betere zorg in verpleeghuizen

Om alle verpleeghuizen zorg volgens het onlangs vastgestelde kwaliteitskader te laten leveren is 1,3 miljard euro nodig. Dat becijfert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. Op basis van veldonderzoek heeft de NZa vastgesteld dat er een aantal verpleeghuizen is dat vrijwel voldoet aan de eisen die het Zorginstituut onlangs in zijn kwaliteitskader heeft geformuleerd.

Deze aanbieders blijken in staat om meer directe zorg aan bewoners te leveren dan andere verpleeghuizen onder gelijke omstandigheden, onder meer door meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten. Om alle verpleeghuizen op dezelfde manier te laten werken is volgens de NZa circa 1,3 miljard euro nodig.

Niet gelijk

De NZa is er geen voorstander van om dit geld gelijkelijk te verdelen over alle verpleeghuizen, aangezien niet iedereen gelijk is en niet alle omstandigheden hetzelfde zijn. Daarom is de NZa van mening dat, bij de toerekening van gelden, maatwerk moet worden geleverd. Hiervoor zal de NZa concrete voorstellen doen in nauwe samenspraak met de sector.

Impact

''Wij realiseren ons dat ons advies grote impact heeft op een sector waar de afgelopen jaren veel van gevraagd is," zegt NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw. Toch vindt de NZa dat de sector niet kan blijven stil zitten en zelf stappen zal moeten zetten om aan de eisen uit het kwaliteitskader te voldoen. De NZa vindt het met het oog hierop belangrijk om met de sector in gesprek te gaan en te streven naar een gezamenlijke  inspanning om de zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen te verbeteren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top