Finance

Limburg financiert Positieve Gezondheid

De provincie Limburg steunt het Plan van Aanpak Positieve Gezondheid met 765 duizend euro voor de komende drie jaar. Onderdeel van het plan van aanpak is het opzetten van een actiecentrum positieve gezondheid waar initiatieven worden ontwikkeld en vragen en ideeën binnen komen.

In Positieve Gezondheid krijgen het zorg- en het sociale domein, participatie, welzijn en welbevinden even veel aandacht. Positieve Gezondheid is het leidend begrip in de Sociale Agenda Limburg 2025. De Provincie Limburg is hiervoor een langdurige samenwerking aangegaan met het Institute of Positive Health van grondlegger Machteld Huber.

Het Plan van Aanpak en bijbehorend actiecentrum zijn door de Provincie Limburg en het Institute of Positive Health opgesteld in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, GGD Noord-Limburg, GGD Zuid-Limburg en het Huis voor de Zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top