Vastgoed

Syntrus Achmea en FAME ontwikkelen 3000 zorgwoningen

FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaan de komende jaren 3000 woningen ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Als eerste komen er 86 appartementen in het centrum van Apeldoorn, in samenwerking met zorgorganisatie De Goede Zorg.

De samenwerkingsovereenkomst is op 2 juni getekend tijdens de bouw- en vastgoedbeurs Provada.

Alternatief

De woningen worden ontwikkeld volgens het woonconcept van FAME: ‘Van Verblijf Naar Wonen’. Dat biedt een toekomstbestendig en volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Ze huren zelf woonruimte, met een contractuele scheiding tussen wonen en zorg, in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak veel aantrekkelijker. Het concept is bedoeld voor mensen met een meer of minder intensieve zorg- en ondersteuningsvraag, zoals mensen met dementie.

Vastgoed

Het concept biedt mogelijkheden voor zorgorganisaties die zelf niet willen of kunnen investeren in vastgoed. Vaak is er geen samenwerking met woningcorporaties mogelijk, omdat die beperkt worden door de woningwet en de beperkte mogelijkheid tot huurdifferentiatie. En beleggers zien dit type woningen nog vaak als zorgvastgoed met een hogere risicopremie, in plaats van een specifieke categorie binnen het woningsegment.

Aanvulling

Syntrus Achmea RE&F combineert hiermee een passende rendementseis voor woningen met een woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag. De woningen zijn een aanvulling op de levensloopbestendige woningen die Syntrus Achmea RE&F namens zijn klanten de afgelopen jaren heeft aangekocht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top