ACTUEEL

'Nieuwe inlichtingenwet bedreigt medisch beroepsgeheim'

De KNMG moet zich aansluiten bij een poging om de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten via de rechter tegen te houden. De wet is een bedreiging voor het medisch beroepsgeheim, zeggen de artsen Wim Jongejan en Gerard Freriks tegen Medisch Contact.

Recent heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen, die de bevoegdheden regelt van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De Wiv vervangt de oude wet die nog uit 2002 stamt en geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft om informatie te onderzoeken.

Volgens Wim Jongejan en Gerard Freriks sluit de formulering van de nieuwe wet niet uit dat de diensten toegang kunnen krijgen tot ICT-systemen die medische gegevens bevatten, schrijft Medisch Contact. Jongejan is gepensioneerd huisarts die de ontwikkelingen rond ICT in de zorg actief volgt, Freriks was in het verleden betrokken bij het vaststellen van de norm waar een elektronisch patiëntendossier aan moet voldoen. In de Wiv is volgens hen geen uitzondering gemaakt voor "medische systemen en netwerken, zelfs niet voor medische apparatuur die in het lichaam van een burger is ingebracht".

Aanvechten voor de rechter

Jongejan en Freriks roepen de KNMG op om zich aan te sluiten bij een groep van ruim tien organisaties die de wet willen aanvechten voor de rechter. Dit zijn onder meer de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Bits for Freedom. In een reactie aan Medisch Contact laat de KNMG weten zicht nog te beraden op het onderwerp.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top