Tech

Gebrek aan persoonlijk contact grootste bezwaar tegen e-consult

Gebrek aan persoonlijk contact grootste bezwaar tegen e-consult

Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden een e-consult aan, maar zorggebruikers maken er nog nauwelijks gebruik van. Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen zijn de voornaamste bezwaren.

Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL, uitgevoerd in het kader van de eHealth-monitor 2017 onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van NIVEL.

In 2016 maakte 3 procent van de zorggebruikers gebruik van de mogelijkheid via e-mail of website een vraag te stellen aan hun zorgverlener, bijvoorbeeld over medicijnen, onderzoeksuitslagen of het maken van een controle-afspraak. Wel gaf ruim een derde van de zorggebruikers aan een e-consult te willen gebruiken voor contact.

De helft van de ondervraagden denkt bij een e-consult minder persoonlijke aandacht te krijgen dan bijvoorbeeld bij een telefonisch consult. Zo’n veertig procent verwacht problemen met doorvragen over een antwoord bij online contact.

Positief

Er zijn ook positieve geluiden. Het e-consult heeft volgens zorggebruikers vooral de meerwaarde dat je het kunt doen wanneer het uitkomt en dat je kunt nadenken over de vraag die je wilt stellen. Ook qua gebruiksgemak verwachten zorggebruikers over het algemeen weinig problemen. Zo denkt meer dan de helft dat een e-consult eenvoudig te doen en makkelijk te leren gebruiken is.

Het lage gebruik lijkt volgens Nictiz dan ook niet te komen doordat zorggebruikers geen positieve aspecten van het e-consult zien. Een mogelijke verklaring is dat nog steeds een groot deel van de zorggebruikers niet weet of een e-consult mogelijk is bij hun arts. Bovendien laten de resultaten zien dat zorggebruikers vaak niet goed weten of een e-consult bruikbare informatie geeft, goed werkt en betrouwbaar is, aldus de onderzoekers.

Gewoontes

Ook spelen oude gewoontes volgens Nictiz mogelijk een rol bij het geringe gebruik. Zorggebruikers zijn gewend om te bellen voor het maken van een afspraak en maken daarom geen gebruik van de digitale mogelijkheden.

Nictiz pleit voor meer bekendheid over de beschikbare e-health-toepassingen. Een taak voor de zorgverleners, stelt de organisatie. Zorggebruikers moeten niet alleen op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een e-consult, maar ook weten wat het betekent en hoe het werkt.

 

---

Skipr organiseert van 14 september tot en met 9 november 2017 de Masterclassreeks E-health toepassingen. Tijdens een reeks van 7 colleges krijgt u een compleet overzicht over de huidige trends op het gebied van e-health toepassingen.

Ga voor meer informatie over het event naar de site www.skipr-ehealth.nl

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Stijn Vedder

1 augustus 2017

Gaat het hier om 3% van degenen die de mogelijkheid geboden wordt, of om 3% van de hele patiëntenpopulatie? En een verklaring zal ongetwijfeld ook zijn dat de zorgverleners nog geen E-consult kúnnen aanbieden (technisch). Daarnaast zou het mooi zijn om de ervaring te horen van mensen die het al wel gebruiken, niet alleen van wat men verwacht. Het lijkt me namelijk (toch :-) ) dat E-consult voor hele patiëntencategorieën echt een uitkomst biedt!

Stijn Vedder
Manager Proces-& InformatieManagement
Elkerliek Ziekenhuis

Olaf van der Tier

1 augustus 2017

Beste Stijn. Ik denk ook dat er meer en betere redenen zijn voor patiënten om gebruik te maken van e-consults. Dat het technisch (nog) niet mogelijk is voor zorgverleners om e-consulten aan te bieden valt wel mee naar mijn mening. Ik denk dat de meesten niet weten dat ze met vaak kleine investeringen het wel kunnen realiseren. Lijkt mij dat er dus nog onduidelijkheid is bij de zorgconsumenten én de zorgverleners over de voor en tegens, toegevoegde waarde én de technische randvoorwaarden en mogelijkheden.

Olaf van der Tier
Consultant Holos Consultancy

van Zijl

1 augustus 2017

Voorbeeld van de patiënt niet betrekken in het hele E/M- health gebeuren. Afgelopen jaren zijn er allerlei initiatieven, beurs-en en overleggen geweest over de inzet van E/M- health. Echter is men vaak de partij vergeten er bij te betrekken waar het om gaat; de patiënt. Dan heb ik het dus niet over de patiënte- federatie, maar echt de persoon.
Ik krijg de indruk dat de zorg- wereld een soort van inhaal race wil aangaan en van alles aan de hand haalt om voor de buitenwereld te doen alsof ze van hoog technisch aard zijn.
De patiënt zoekt daarentegen alleen de beste zorg met de persoonlijke aandacht. E- consults is een manier om kosten te besparen voor de zorgverlener, terwijl de zorgvrager toch liever de persoonlijke aandacht wilt. Dit is namelijk niet het eerste voorbeeld waarin dit wordt aangetoond.
Nu alleen nog die vreselijke ongebruiksvriendelijke EPD's een update geven (andere leveranciers dan de huidige)!

Wim Jongejan

2 augustus 2017

Men moet niet vergeten dat bij een econsult ook aan de beantwoordende, zorgverlenende kant geldt dat die antwoordt wanneer het hem/haar uitkomt. De positieve bespiegelingen doen het toch wel zeer beperkte gebruik ondersneeuwen. Het patiënt-arts-contact kenmerkt zich vooral door de persoonlijke interactie. Daar is het econsult maar een zeer beperkte vorm van. Het leent zich daarom dan ook op voorhand slechts voor een beperkt deel van de zorgvraag. Aanzwengelen, stimuleren etc heeft maar een beperkt effect. Wat goed is komt vanzelf!

Wim J. Jongejan, huisarts niet praktiserend

Top