ACTUEEL

Ziekenhuizen informeren eenvijfde van de patiënten niet

Eenvijfde van de patiënten krijgt van de arts of het ziekenhuis vooraf geen informatie over de behandeling. Dit blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond onder ruim zevenduizend consumenten, waarin deelnemers ziekenhuizen gemiddeld het rapportcijfer 7,8 geven.

Informatievoorziening aan de patiënt is van belang omdat de patiënt die nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek. Zonder toestemming, ook wel informed consent, mag een arts daar niet aan beginnen. Uit onderzoek van de Gezondgids van de Consumentenbond uit 2016 bleek al dat artsen risico’s en alternatieven voor een behandeling lang niet altijd bespreken, een jaar later blijkt volgens de Consumentenbond dat er weinig is veranderd.

Van de patiënten die vooraf wel informatie wel kregen over de behandeling, zegt ongeveer eenvijfde niet geïnformeerd te zijn over de voor- en nadelen van de behandeling. Bijna de helft kreeg geen informatie over alternatieven. Van de panelleden die opgenomen zijn geweest, vond een kwart dat de arts tijdens de opname te weinig informatie over de gezondheidssituatie gaf.

Onpersoonlijk

Artsen die patiënten wel informeren, doen dit doorgaans mondeling of schriftelijk. Eén op de tien panelleden vindt dat er onvoldoende ruimte is voor het stellen van vragen. Bovendien klagen panelleden dat zorgverleners onpersoonlijk met hen omgaan, alleen aandacht hebben voor de klacht en dat ze zich behandeld voelen als een nummer.

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt verder dat mensen zich zeer ergeren aan spreekuren die uitlopen op de polikliniek. Vooral bij heelkunde, gynaecologie en oogheelkunde kunnen de wachttijden sterk oplopen. Minimaal 20 procent van de panelleden moest langer dan 20 minuten wachten, met uitschieters van meer dan een uur. Voor een geplande operatie moest maar liefst zes op de tien panelleden wachten, vaak enkele maanden.

Weinig privacy

Veel mensen ervaren weinig privacy tijdens de opname. Zo kan iedereen meeluisteren met gesprekken aan de balie, ondanks bijvoorbeeld schotten tussen balies. Ook in de kamer waar mensen liggen tijdens de opname in het ziekenhuis is weinig privacy. "Een vierpersoonskamer heeft geen enkele privacy", aldus een panellid. "Een gordijntje tussen de bedden is geen muur, dus iedereen kan meeluisteren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top