ACTUEEL

NZa ziet ruimte voor verbetering voor zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is tevreden over hoe zorgverzekeraars hun werk hebben gedaan in 2016. Toch ziet de NZa ook ruimte voor verbetering, zo rekenden meerdere zorgverzekeraars binnen hetzelfde concern verschillende premies voor (nagenoeg) dezelfde verzekering.

Dit blijkt uit het samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016.

Verschillende premiehoogtes hanteren voor dezelfde verzekering heet premiedifferentiatie en is verboden volgens de Zorgverzekeringswet. De NZa heeft het betreffende zorgverzekeringsconcern hierop aangesproken, waarna het bedrijf maatregelen heeft getroffen. Naar aanleiding van dit incident heeft de NZa in 2017 alle modelovereenkomsten gecontroleerd en geconstateerd dat er in één geval sprake was van een overtreding van het verbod op premiedifferentiatie. Hierop heeft de zorgverzekeraar zijn polisvoorwaarden gewijzigd.

Naar aanleiding van de gevallen van premiedifferentiatie heeft de NZa geconcludeerd dat dit voor verzekerden niet transparant is. De toezichthouder heeft dan ook besloten de transparantieregels aan te passen. Zorgverzekeraars moeten in een overzicht op hun website vermelden dat bepaalde polissen (vrijwel) gelijk zijn. Dit moeten zij doen vanaf 1 november aanstaande, dus vlak voordat verzekerden kunnen overstappen op een andere zorgverzekeraar.

Moeilijke zorgvragen

De NZa ziet meer mogelijkheden voor verbetering. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld actiever te werk gaan bij moeilijke zorgvragen en wachttijdproblematiek. Verzekerden krijgen op deze manier (op tijd) de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast verwacht de NZa dat zorgverzekeraars hun verzekerden informatie geven die in alle gevallen klopt, zowel telefonisch als op de website.

In het algemeen is de NZa tevreden over de zorgverzekeraars. "De zorgverzekeraars hebben in 2016 laten zien dat zij hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed invullen." Zo accepteren verzekeraars iedereen die zich aanmeldt voor een zorgverzekering en controleren ze steeds beter of de rekening die de arts of behandelaar opstuurt wel klopt.

Daarnaast hebben de zorgverzekeraars volgens de toezichthouder ook al jaren hun geldzaken voor de risicoverevening op orde. De risicoverevening regelt dat verzekeraars meer geld krijgen als hun verzekerdenpopulatie meer zorgkosten maakt. Hierdoor betalen zieke én gezonde verzekerden allemaal dezelfde premie voor dezelfde polis.

Toekomst

De NZa waarschuwt dat zorgverzekeraars het in de toekomst mogelijk lastiger kunnen krijgen, bijvoorbeeld doordat er meer zorgverzekeraars op de markt komen of door de hoge Europese kapitaaleisen waardoor verzekeraars veel eigen geld moeten hebben. Een gevolg kan zijn dat verzekeraars verzekerden proberen te krijgen die waarschijnlijk geen of weinig zorg nodig hebben en dus goedkoper zijn. Om dit te voorkomen, heeft de NZa de minister van VWS geadviseerd om het systeem voor risicoverevening nog verder te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top