ACTUEEL

Ggz wil ROM hervatten, maar niet voor landelijke benchmark

Ggz-aanbieders willen weer gebruik maken van Routine Outcome Measurement (ROM), maar alleen om voor vergelijking en binnen en tussen organisaties en kwaliteitsverbetering . Daartoe hebben brancheorganisaties gezamenlijk besloten. Gebruik voor een landelijke benchmark of voor keuze- en zorginkoopinformatie achten zij vooralsnog niet aan de orde, vanwege privacyvraagstukken.

De aanlevering van ROM-data heeft enige tijd stilgelegen wegens onduidelijkheid rondom privacywetgeving. Onduidelijk was vooral of het doorgeven van ROM-data aan de Stichting Benchmark Ggz (SBG) zonder expliciete toestemming van cliënten binnen de regels was. In augustus oordeelde de rechter in een kort geding dat de stichting door mocht gaan met het verwerken van de data.

De brancheorganisatie NIP, LPGGz, LVVP, NVvP, GGZ Nederland en P3N gaven zelf opdracht aan een groep juristen om te onderzoeken hoe zij de ROM-gegevens konden gebruiken voor de behandeling van individuele cliënten en voor kwaliteitsverbetering. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om binnen de instellingen in ieder geval wel op basis van veronderstelde toestemming te werken, zo is te lezen op de website van GGZ Nederland.

GGZ Nederland adviseert haar leden om de expertise van SBG te benutten en hen als verwerker van data aan te stellen. De brancheorganisatie gaat de komende week in gesprek met SBG over verdere stappen. "Die omvatten in ieder geval het opstellen van een modelovereenkomst tussen aanbieder en verwerker en het aanbrengen van schotten tussen de gegevens van de verschillende aanbieders enerzijds en de oude data anderzijds. Hiermee kan de ROM weer voor vergelijking binnen en tussen instellingen worden gebruikt en op die manier van elkaar worden geleerd. Gebruik voor een landelijke benchmark of voor keuze- en zorginkoopinformatie is, o.a. vanwege privacyvraagstukken vooralsnog niet aan de orde, maar dit wordt voortvarend opgepakt in aanloop naar het Kwaliteitsinstituut GGZ in oprichting", aldus GGZ Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top