Finance

VGZ kijkt kritisch naar meerwaarde ketenzorg

Coƶperatie VGZ gaat bij de contractering van zorggroepen kritischer kijken naar nut en noodzaak van ketenzorg. VGZ wil ketenzorg alleen inzetten voor mensen met chronische aandoeningen voor wie multidisciplinaire ketenzorg meerwaarde heeft ten opzichte van reguliere zorg door een huisarts.

"Ketenzorg moet geen doel op zich zijn”, licht woordvoerder Jaap de Bruijn toe. "Er bestaat wel eens de neiging om patiënten die nog niet ziek zijn een uitvoerig leefstijlprogramma aan te bieden. Soms kan de huisarts of de praktijkondersteuner het prima alleen af.”

Door gericht te kiezen voor ketenzorg wil VGZ samen met de zorgroepen voorkomen dat patiënten onnodig worden doorverwezen naar de tweede lijn. Daarnaast gaan de zorggroepen op basis van de afspraken met VGZ kritisch kijken welke patiënten meer nodig hebben dan de reguliere begeleiding  en dus juist kunnen profiteren van ketenzorg. Bredere inzet van de ziektelastmeter moet huisartsen een scherper zicht geven op de impact van aandoeningen op het leven van hun patiënten. Daarmee kan beter bekeken wordt wie baat heeft bij ketenzorg.   
Dit alles moet er toe leiden dat de beschikbare ketenzorg gepast wordt ingezet voor patiënten met de chronische aandoeningen diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en astma.

Contracten

VGZ heeft de eerste drie contracten met zorggroepen voor de jaren 2018 en 2019 gesloten. Naast doelmatige ketenzorg zijn de sleutelwoorden in deze contracten zorg op maat, samenwerking in de regio en het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar ziekenhuizen. Om dit laatste te bewerkstelligen heeft VGZ afspraken gemaakt over meekijkconsulten door medisch specialisten. Deze hebben als bijkomend voordeel voor patiënten dat in dergelijke gevallen geen eigen risico geldt In totaal doet VGZ zaken met zo’n 20 zorggroepen. Met de helft hiervan zijn de afspraken zo goed als rond.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top