ACTUEEL

RIVM start onderzoek naar antibioticaresistentie ouderenzorg

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. Ze starten hiertoe in 2018 een landelijk onderzoek onder bewoners van 300 verpleeghuizen.

Het RIVM werkt in het onderzoek samen met de regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria.

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Dat kan betekenen dat een 'gewone' infectie zoals een blaasontsteking, moeilijker en niet langer met tabletten kan worden behandeld. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen in verpleeghuizen, is dit een probleem, aldus het RIVM.

Campagne

Om de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken zijn er deze week vanuit het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen' diverse activiteiten gestart voor de ouderenzorg, zoals een campagne voor professionals en een symposium over het onderwerp. De activiteiten zijn gericht op hygiëne en het verantwoord voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen.

Kenniscentrum Vilans voert het programma uit in samenwerking met verschillende partijen in de ouderenzorg, in opdracht van het ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top