Tech

dHealth Lab gaat innovaties in de zorg testen en uitrollen

In Groningen zijn zorg, onderwijs en bedrijfsleven samen het dHealth Lab gestart. Hier moeten innovatieve producten voor de gezondheidszorg worden ontwikkeld en gelanceerd, zo meldt Emerce.

Volgens Bart Scheerder, kwartiermaker dHealth, ligt er nog een kloof tussen zorgorganisaties en ondernemers. Daardoor worden innovaties vaak  niet doorontwikkeld en dus niet grootschalig in gebruik genomen.

Volgens Scheerders is het voor ondernemers belangrijk dat nieuwe producten aansluiten bij behoeften die bestaan bij de eindgebruiker. Binnen dHealth Lab werken bedrijven, studenten, onderzoekers, zorgprofessionals en eindgebruikers samen om innovaties te testen en - indien succesvol - uit te rollen bij de eindgebruiker.  Vanuit het lab worden ondernemers ondersteund bij het naar de markt brengen van de innovatie, om te voorkomen dat doorontwikkelde innovaties in die fase alsnog stranden.

De ambitie is om de komende drie jaar zestig projecten met dertig bedrijven te realiseren. De nieuwe producten moeten leiden tot nieuwe werkgelegenheid bij bestaande bedrijven, maar mogelijk ook nieuwe start-ups. Met dHealth Lab wordt tot slot ook een verdere invulling gegeven aan de positionering van Noord-Nederland als e-health regio, aldus Emerce.

dHealth Lab is een initiatief van het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de IT-bedrijven Wildsea en Reconcept. Naast investeringen van deze partners wordt het project gesubsidieerd door de Gemeente Groningen, Provincie Groningen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Europese Unie, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top