Vastgoed

Nieuw pand Erasmus MC wordt opgeleverd

Nieuw pand Erasmus MC wordt opgeleverd

Na twintig jaar voorbereiding en ruim acht jaar bouwen krijgt het Erasmus MC op 5 december de sleutel van het nieuwe ziekenhuis. De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC draagt het ziekenhuis officieel over aan de raad van bestuur van het Erasmus MC door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering.

Het Erasmus MC gaat na 5 december hard aan het werk om de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis verder voor te bereiden. De verhuizing vindt naar verwachting plaats in mei 2018. Het gebouw moet nog verder worden ingericht en de zorgprofessionals moeten nog worden getraind. Een nieuw gebouw betekent immers opnieuw de weg leren kennen en het brengt bovendien veel nieuwe werkwijzen met zich mee.

Voorzitter raad van bestuur Ernst Kuipers: "Na mei 2018 staat hier in het hart van Rotterdam hèt universitair medisch centrum van de 21e eeuw. Innovatief, duurzaam en ingericht volgens de voorwaarden van een healing environment. Met veel daglicht, groen en een warme inrichting, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek."

Unicum

De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC rondt met de overdracht van het nieuwe ziekenhuis een van de grootste bouwprojecten van Nederland af en het grootste universitair medisch centrum van Nederland. "Het nieuwe ziekenhuis is binnen de tijd én binnen budget gebouwd. Dat is op zich al een unicum in deze tijd", zegt Fred Reurings, projectdirecteur van de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC. Volgens hem hebben alle medewerkers een topprestatie geleverd.

Maarten Huisman, hoofddirectievoerder namens EGM architecten, bevestigt dit. "Jarenlang hebben wij gebouwd naast het ziekenhuis, dat volledig in bedrijf was. De patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek konden gewoon doorgaan. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren. We hebben mee mogen bouwen aan de ambities van het Erasmus MC en hebben daarmee met elkaar jarenlang Champions League gespeeld."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top