ACTUEEL

CASA Klinieken sluiten deuren vanaf 5 december

De curator heeft besloten de deuren van de nog actieve CASA Klinieken (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) vanaf 5 december 2017 voorlopig te sluiten. Alle hulpzoekenden worden vanaf die datum doorverwezen naar andere abortusklinieken.

Maandagochtend is volgens curator Marc Udink gebleken dat verder voortzetten van de abortushulpverlening bij CASA Klinieken niet meer mogelijk is. "Daar zijn zowel zorginhoudelijke als logistieke redenen voor", schrijft hij in een persverklaring. "De druk heeft er te lang op gestaan en dat is eigenlijk al zo vanaf begin augustus." Udink ziet kansen om de actieve locaties alsnog te katen doorstarten en heropenen. Hij verwacht voor Rotterdam deze week nog overeenstemming te bereiken.

Eerder schreef minister Bruno Bruins voor Medische Zorg al in een brief aan de Tweede Kamer dat de organisatie kan de hulpverlening niet meer voortzetten na 8 december, onder andere vanwege het eindigen van dienstverbanden van medewerkers. Recent meldde de minister al dat de door de curator voorziene snelle doorstart was mislukt, maar dat de klinieken voorlopig door zouden gaan met de abortushulpverlening.

Extra capaciteit

De andere abortusklinieken hebben aan Bruins laten weten de komende tijd extra capaciteit te kunnen inzetten, zij schatten in dat de capaciteit die wegvalt bij de CASA Klinieken door de sector als geheel in elk geval tijdelijk kan worden opgevangen. "Vrouwen met een hulpvraag kunnen dus ergens anders terecht", concludeert de minister.

Volgens hem is er belangstelling van andere klinieken om te starten op CASA-locaties de komende maanden. Ook begint binnenkort een nieuwe abortuskliniek in Roermond. "Dit biedt een goed perspectief voor de continuïteit van de abortushulpverlening op de langere termijn." Bruins schrijft dat het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting alle medewerking zullen verlenen "om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen".

Verscherpt toezicht

Intussen staat CASA onder verscherpt toezicht van de IGJ. Mede naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de klinieken heeft de inspectie op 30 november een inspectiebezoek afgelegd bij CASA, om te toetsen of de voorwaarden voor goede en veilige zorg aanwezig zijn. De IGJ heeft de minister laten weten dat zij "onder de indruk" is van de professionaliteit van de medewerkers van CASA en dat zij op dit moment geen noodzaak ziet voor nadere maatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top