ACTUEEL

Ziekenhuizen trekken samen op bij gynaecologische oncologie

Het Radboudumc in Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Maastricht UMC+ gaan intensief samenwerken op het gebied van de gynaecologische oncologie. Met de samenwerking willen de drie ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg verhogen.

Waar nodig zal de zorg geconcentreerd worden op één van de drie locaties. Op termijn kan uitwisseling van medewerkers plaatsvinden om de aan de patiënt te verlenen zorg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Met de samenwerking spelen de betrokken partijen in op rapporten van onder meer KWF Kankerbestrijding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hieruit komt naar voren dat concentratie de kwaliteit bevorderd. Vanuit deze wetenschap heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) richtlijnen ontwikkeld die moeten leiden tot concentratie. Het Radboudumc en het Maastricht UMC+ hebben hierop geanticipeerd door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van de gynaecologische oncologie te intensiveren. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft zich hierbij aangesloten. Daarmee is er volgens de betrokken ziekenhuizen nu sprake van één gezamenlijk netwerk voor gynaecologische oncologie in Zuidoost-Nederland.

Meerwaarde

Met het opzetten van dit netwerk willen de ziekenhuizen steeds een optimale kwaliteit van gynaecologisch-oncologische zorg aan te bieden, zo dicht mogelijk in de omgeving van de patiënt. Bovendien moeten de bundeling van expertise en multidisciplinair bovenregionaal overleg  de doorontwikkeling van het vakgebied een impuls geven. Ook zijn er meer In mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Door samenvoeging van onderzoekslijnen en door grotere patiëntaantallen wordt er een impuls gegeven aan het onderzoek, en komt het onderzoeksresultaat ook eerder beschikbaar voor de patiënt. Bovendien kan door de samenwerking gemakkelijker voldaan worden aan door de overheid en verzekeraars gestelde volume-eisen voor bepaalde zeldzame aandoeningen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top