ACTUEEL

Ziekenhuizen starten groot onderzoek naar vuurwerkletsel

Het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Oogziekenhuis Rotterdam gaan dit jaar in twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland onderzoek doen naar gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. Dit moet kennis opleveren over het letsel, de schade op de langere termijn en de daarmee samenhangende kosten.

Onderzoekers leggen van alle tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018 in een van de twaalf ziekenhuizen behandelde vuurwerkslachtoffers de vuurwerkletsels en behandelingen vast. Ook kijken zij naar de mate van blijvende invaliditeit, de kosten voor de behandeling en het arbeidsverzuim. Slachtoffers worden gedurende lange tijd gevolgd om een betrouwbare indruk te krijgen van de werkelijke kosten.

In de afgelopen jaren registreerden verschillende artsenverenigingen het aantal slachtoffers van vuurwerk rondom de jaarwisseling voor hun eigen specialisme, maar details over de ernst van de letsels, de behandelingen en de medische en maatschappelijke kosten bleven onbekend. Met dit onderzoek beogen de onderzoekers objectieve, kwantitatieve gegevens te produceren die een betrouwbaar en compleet beeld geven van de omvang van de gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. Dergelijke gegevens kunnen het maatschappelijk debat in Nederland over vuurwerk ondersteunen, aldus de onderzoekers.

Letsel

Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) vallen er jaarlijks zo’n 480 gewonden door vuurwerk. Letsels variëren van kleine brandwonden tot ernstige en blijvende schade aan gehoor, ogen, gezicht of handen. Daarbij is het slachtoffer in ongeveer de helft van alle gevallen een omstander. 

Vuurwerkschade heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers, schrijft het Erasmus MC. Ook de bijkomende kosten van vuurwerkongevallen zijn hoog: naast de directe kosten voor de behandeling en revalidatie kunnen ook de kosten voor arbeidsverzuim hoog oplopen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top