ACTUEEL

'Specialist ouderengeneeskunde voorkomt ziekenhuisopname'

De specialist ouderengeneeskunde kan, samen met de huisarts en wijkverpleegkundige, een cruciale rol spelen in het voorkómen of uitstellen van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken, moet de financiering worden geregeld en moeten er meer specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid.

Hiervoor pleit Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, naar aanleiding van het onderzoek van ActiZ waaruit blijkt dat elk jaar meer dan 300 duizend ouderen onnodig op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis belanden. Volgens Verenso blijkt uit onderzoek dat wanneer de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn wordt ingezet, ouderen gemiddeld acht maanden langer thuis blijven wonen. Bovendien kan een doorverwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen.

Verenso ziet dan ook een rol weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde die beschikbaar is voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Hij kijkt naar de medische kant en naar de mate waarin iemand nog mee kan doen in de maatschappij. De specialist ouderengeneeskunde kan in een vroeg stadium met kwetsbare ouderen in gesprek gaan over hun (toekomstige) wensen rondom zorg en behandeling van hun aandoening(en), en zo opname in een ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen of uitstellen.

Transitie

Het feit dat de specialisten ouderengeneeskunde nog niet overal in de eerste lijn worden ingezet heeft meerdere oorzaken, volgens Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Ten eerste is de inzet van deze specialisten weliswaar steeds meer gewenst buiten het verpleeghuis doordat ouderen langer thuis wonen, maar deze transitie vraagt wel tijd.

Ten tweede speelt mee dat de financiering van de specialist ouderengeneeskunde bij mensen thuis erg ingewikkeld is, via een tijdelijke subsidieregeling. De zorg en behandeling die specialisten ouderengeneeskunde bij patiënten thuis leveren, worden slechts gedeeltelijk en tijdelijk gefinancierd via een tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling Wlz. Nieuwenhuizen: "Gezien de omvang en de problematiek is een definitieve passende financiering op zijn plaats. Wij zijn hierover in gesprek met de overheid."

Een derde aandachtspunt is het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Verenso pleit samen met Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde voor alle geneeskundestudenten. Ook vragen Verenso en SOON door middel van een wervingscampagne aandacht voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top