HRM

'Ondersteuningsprogramma voor verzorgenden nodig'

Zorgaanbieders doen er goed aan teams van verzorgenden te helpen om hun coachingsvaardigheden naar cliënten te versterken en om hun deskundigheid te vergroten op het gebied van wet- en regelgeving en methodisch handelen. Het is bovendien belangrijk dat organisaties een meer open cultuur ontwikkelen, zodat medewerkers meer ruimte ervaren voor reflectie. Dat zijn de aanbevelingen uit een onderzoek van het Van Kleef Instituut (VKI) in samenwerking met onderzoekers van FWG.

De onderzoekers bevroegen teams van verzorgenden over de veranderingen in de zorg en wat die voor hen betekenen. Daaruit bleek dat aandacht geven aan de eigen ontwikkelpunten voor veel verzorgenden nog geen vanzelfsprekend onderdeel is van hun werk. Medewerkers vinden het soms moeilijk om aan te geven wat ze nog moeten leren, omdat ze denken dat ze daarmee zeggen dat ze hun vak niet aankunnen of de cliënt tekort doen. En dat laatste is onacceptabel voor de meeste verzorgenden.

Aanpakken is tweede natuur

Een tweede conclusie is dat het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten voor veel verzorgenden lastig is. Hun tweede natuur is om aan te pakken en daarmee vaak om zorg over te nemen. Gezien het belang voor de cliënt (met name op de lange termijn) en de toegenomen werkdruk van de verzorgende is het belangrijk dat verzorgenden zich hierin ontwikkelen.

Verder blijkt dat verzorgenden niet altijd over voldoende kennis van wet- en regelgeving beschikken. Bijvoorbeeld over onderwerpen als cliënten met een doodswens, de inzet van uitzendkrachten en het omgaan met klachten. Ook op het gebied van methodisch handelen, klinisch redeneren en rapporteren lijkt er winst te behalen. Van dit laatste geven verzorgenden aan dat ze het heel belangrijk vinden, maar er tegelijkertijd het minst competent in zijn.

Werk en privé

Tot slot is het bewaken van de eigen grenzen van verzorgenden een veelgenoemd onderwerp. Door de toenemende complexiteit van zorg, de toenemende werkdruk en doordat steeds meer teams zelforganiserend zijn, wordt het bewaken van de balans tussen werk en privé steeds belangrijker.

Het Van Kleef Instituut pleit ervoor al deze onderwerpen op te nemen in een breed ondersteuningsprogramma, van onder meer kennisdeling, trainingen en e-learning modules. Idealiter bieden organisaties deze ondersteuning op teamniveau, zodat de onderlinge herkenbaarheid groot is en er indirect aan een teamgevoel en een veilige sfeer gewerkt wordt.

Het vakvrouwschap van de verzorgende anno nu; Onderzoek naar competenties van verzorgenden is onderdeel van het programma 'Verzorgenden in Transitie' van het Van Kleef Instituut dat loopt van januari 2017 tot augustus 2018.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top