ACTUEEL

Ieder(in) pleit voor landelijk gehandicaptenpact

Ieder(in) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer en aan de minister van VWS: er moet een landelijk zorgpact komen voor de gehandicaptenzorg. ‘Alleen als we over alle zorgwetten heen landelijke afspraken maken, komen we tot goede gehandicaptenzorg’, aldus Ieder(in).

Het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft op 26 maart een brief naar de vaste commissie voor VWS van de Tweede kamer gestuurd.

Niveau

Slechts 5 procent van de mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap valt onder de Wlz. Dat zijn mensen die niet in staat zijn tot eigen regie of geen ontwikkelingsperspectief hebben. De rest valt onder Zorgverzekeringswet, Wmo en Jeugdwet. Daar is het niveau van de gehandicaptenzorg een stuk ontoereikender, vindt Ieder(in). Het hapert bij het organiseren van voldoende en passende zorg via gemeente of zorgverzekeraar nog veel te vaak.

Ouderenpact

Voor de ontwikkeling van kennis en expertise, het borgen van de zorgkwaliteit, het aanpakken van problemen die ontstaan doordat mensen tussen wal en schip vallen, een gezond arbeidsmarktbeleid en een toekomstbestendige visie op wonen en zorg is een gehandicaptenpact nodig. Dat moet, net als het ouderenpact, een landelijke integrale aanpak zijn, over de schotten van de zorgwetten heen.

Keuzevrijheid

Het gehandicaptenpact moet zorgen voor een betere toegang tot de Wlz, meer passende plaatsen voor gehandicapten en meer keuzevrijheid bij behandeling door bijvoorbeeld huisarts, tandarts of fysiotherapeut in de Wlz. Andere zaken die geregeld moeten worden zijn onder meer doorzettingsmacht waar het fout loopt en één loket voor de zorgaanvraag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top