Tech

Ziekenhuizen betalen steeds meer aan ict

De ict-kosten in ziekenhuizen blijven jaarlijks stijgen. Was dat in 2013 nog 4,5 procent van de omzet, in 2017 zijn ze gestegen tot 5,3 procent van de omzet. Het grootste aandeel daarin zijn softwarekosten voor de ondersteuning van het primaire proces, zoals het epd of zis. Die bedragen 40 procent van de ict-kosten. Daarna gaat het meeste geld naar ict-personeel: 34 procent van de kosten.

Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van M&I/Partners over ict-kosten en –prestaties in ziekenhuizen. Eigenlijk nemen de kosten van ict nog meer toe, maar omdat ook de omzetten van ziekenhuizen stijgen wordt dat effect gedempt. Wat opvalt is dat zowel de investeringen en afschrijftermijnen per ziekenhuis enorm verschillen.

It-control

De stijgende kosten ict-kosten zorgen ervoor dat ziekenhuizen meer aandacht hebben voor financieel meerjarenbeleid op het gebied van ict. Maar de aandacht voor it-control blijft nog beperkt. De hoge uitgaven aan software, gecombineerd met de steeds groter wordende afhankelijkheid van software pleit er voor dat ziekenhuizen het overzicht van softwarekosten en licenties meer in detail gaan bijhouden, zo stelt M&I/Partners.

Het epd is inmiddels een basisvoorziening in ziekenhuisland. Elk ziekenhuis beschikt over een epd of streeft naar de volledige implementatie ervan. Wel blijven de functionaliteiten bij een aantal ziekenhuizen nog achter. Het onderscheidend vermogen op informatievoorziening moet meer gaan komen van uitwisseling met patiënten en andere externe partijen. Daarin laten ziekenhuizen nog sterke verschillen zien.

Portal

De helft van de ziekenhuizen biedt patiënten een portal aan. Functionaliteiten zoals online intake, inzage dossier, en online afspraken worden als eerste geïmplementeerd. Bijna alle ziekenhuizen zeggen dat ze binnen twee jaar een uitgebreid patiëntenportal hebben ingevoerd. Een PGO is een van de laatste dingen die ziekenhuizen invoeren. Ook faciliteiten als een webspreekuur worden nog nauwelijks aangeboden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

3 april 2018

Ja Jan, M&I/partners zitten in een interessante sector! Er is nog voldoende groei te behalen.

Joris Jaspers

3 april 2018

Een andere reden voor de prijsstijging van EPD- ICT is de afhankelijkheid van maar enkele spelers op de markt, wat concurrentie en verdergaande ICT innovaties in de weg zitten.
Ziekenhuizen zouden er verstandig aan doen om de patiënt data(bases) in eigen beheer te houden of onder te brengen bij andere aanbieders. Zodat ze voor het ontsluiten, interfasen en bewerken van data terecht kunnen bij andere en meerdere aanbieders. Dit stimuleert innovatie en concurrentie.

Top