ACTUEEL

Zorginstituut adviseert ziekenvervoer op de schop te nemen

Het Zorginstituut adviseert om de regeling voor ziekenvervoer aan te passen, zodat meer patiënten er aanspraak op kunnen maken. Deze 'rechtvaardiger’ regeling gaat wel gepaard met een drempel in de vorm van een voor iedereen geldende hardheidsclausule. Behandelingsfrequentie en reisafstand zijn hierbij bepalende factoren.

Patiënten maken soms grote kosten voor het vervoer naar de instelling waar ze een behandeling krijgen. Dit mag hun behandeling niet belemmeren. Daarom worden de vervoerskosten in bepaalde gevallen vergoed. Minister Hugo de Jong heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een ‘rechtvaardiger’ regeling voor ziekenvervoer. Een regeling die niet alleen geldt voor enkele bepaalde doelgroepen maar zich meer richt op de noodzaak van vervoer. Daarbij wil de minister een regeling die niet steeds aangepast en aangevuld hoeft te worden.

Het Zorginstituut adviseert in dit verband de invoering van een ‘hardheidsclausule’. Op grond hiervan kan voor elke verzekerde worden berekend of deze aanspraak kan maken op vergoeding van vervoer of reiskosten. Die aanspraak wordt bepaald door het aantal keer dat de patiënt voor behandeling moet reizen en de afstand tot de locatie voor behandeling. Alleen boven een bepaalde score is er aanspraak op vergoeding.

Onrechtvaardig

Binnen de huidige regeling krijgen alleen specifiek benoemde groepen patiënten vergoeding voor het vervoer naar hun behandeling. Personen die niet tot een van deze groepen behoren, komen alleen in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten als ze voor hun behandeling voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer. Zij doen daarvoor beroep op de zogenoemde hardheidsclausule.

Dit onderscheid tussen verschillende groepen verzekerden is volgens het Zorginstituut niet altijd eenvoudig te rechtvaardigen. Met de nieuwe voorgestelde regeling kunnen meer patiënten aanspraak maken op vervoer. Het Zorginstituut weet nog niet voor hoeveel patiënten dit gevolgen heeft.

Met het oog hierop suggereert het Zorginstituut enkele mogelijke aanvullingen, zoals verlaging van de drempel om voor vergoeding in aanmerking te komen of het standaard opnemen van specifieke behandelingen in de regeling. Hierdoor zijn bijvoorbeeld oncologiepatiënten en nierdialysepatiënten verzekerd van vervoer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top