ACTUEEL

Informatie voor ggz makkelijk en veilig bereikbaar

Zorgaanbieders in de ggz en hun onderaannemers of contractpartners krijgen makkelijk en veilig toegang tot het zorgsysteem, op afstand en vanaf elke locatie en elke device. IT-leverancier NEXUS introduceert zijn nieuwe web-based applicatieportfolio START! voor de ggz.

Dat maakt NEXUS Nederland op 17 april bekend. Zorgaanbieders kunnen het applicatieportfolio aanbieden aan door hen gecontracteerde partijen – zoals wijkbegeleiders, jeugdhulpverleners, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en kinderartsen – voor toegang tot het zorgsysteem, op afstand en vanaf elke locatie. Zo krijgen deze zogenaamde 'onderaannemers' inzicht in alle relevante zorginformatie, medicatie en de verantwoordingsconcepten die de zorgaanbieder bijvoorbeeld met gemeenten heeft gecontracteerd.

Verantwoording

De verschillende applicaties zijn ook los te gebruiken. Zo kunnen kinderartsen cliëntinformatie ontvangen, schrijven zij medicatie voor en plannen zij afspraken in. Daarnaast kunnen wijkbegeleiders in het sociale domein gebruik maken van beschikkingsinformatie, hulpverleningsplannen, agendaplanning, rapportage en een signaleringsplan. De variant voor de basis-ggz richt zich volledig op de medewerkers, die met de applicatie eenvoudig cliënten inschrijven, intakes en afspraken inplannen en verantwoording afleggen, maar ook toegang krijgen tot informatie over de cursus en medicatie.

Alle applicaties zijn beveiligd, waardoor gebruikers twee stappen moeten doorlopen om toegang te krijgen. Daarnaast zijn de applicaties te integreren in de bestaande Elektronisch Voorschrijf Systemen (EVS), Routine Outcome Monitoring-systemen (ROM) en ehealth-applicaties van zorginstellingen of logistieke en financiële systemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top