ACTUEEL

Bernhoven ziet resultaat in 2017 verder dalen

Bernhoven sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro, 1,6 miljoen euro minder dan in 2016 (3,9 miljoen). Dit is conform de doelstelling van het ziekenhuis om in het kader van Zinnige Zorg betere zorg te leveren door minder te doen. Dit blijkt uit de jaarrekening van Bernhoven.

'Vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt bezien heeft Bernhoven een beter resultaat bereikt ten opzichte het vorig verslagjaar', stelt Bernhoven. De opbrengsten zijn ten opzichte van 2016 gelijk gebleven en de kosten zijn 1,3 miljoen euro lager. De personele kosten zijn 3,9 miljoen euro lager bij een daling van 62 fte. Het positieve resultaat zorgt ervoor dat de solvabiliteit in 2017 verder is verbeterd.

De daling van het bedrijfsresultaat was in de begroting en de businesscase van het ziekenhuis voorzien, zo valt te lezen in het bij het jaarverslag behorende bestuursverslag. Het ziekenhuis levert naar eigen zeggen vergeleken met referentiejaar 2014 zo’n 16 procent minder niet-noodzakelijke zorg. Tegelijkertijd is de kwaliteit van zorg verbeterd in lijn met de doelstellingen, ook de patiënt ervaart dit daadwerkelijk als zodanig.

Dat Bernhoven minder zorg levert, komt met name doordat alle zorgverleners met de patiënten in gesprek gaan over wat een juiste behandeling is. Het past in de strategie van het ziekenhuis waarbij het belang en welzijn van de patiënt centraal staan. Vanuit dit vertrekpunt geeft het ziekenhuis vorm aan de inrichting van de organisatie. 'De versterkte patiëntoriëntatie betekent dat we op weg zijn om met de patiënt samen te werken als gelijkwaardige partner. Daarmee gaat Bernhoven een transitie maken van ziektezorg naar gezondheidszorg.'

Inkomsten op langere termijn

Het budget van het ziekenhuis wordt elk jaar verlaagd, in ruil voor zekerheid over de inkomsten op langere termijn. Dit heeft Bernhoven afgesproken met VGZ en CZ in 2014 in een meerjarencontract. Inmiddels hebben de contracten met alle zorgverzekeraars een meerjarig karakter. 'Daarnaast zijn er samen met verzekeraar VGZ en CZ intenties vastgelegd met betrekking tot toekomstige contractering (vanaf 2020), om ook na het aflopen van de huidige contracten, meerjarig zekerheid te bieden voor de zorg aan inwoners in de regio Oss/Uden/Veghel.'

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top