ACTUEEL

Noord-Nederland krijgt netwerk voor waardegedreven hartzorg

Met de oprichting van HartNet Noord-Nederland gaan ziekenhuizen in Drenthe en Groningen hartzorg anders inrichten. De stap is volgens de betrokken ziekenhuizen nodig om de stijging van het aantal hartpatiënten op te vangen alsook optimale zorg te garanderen en de kosten te beheersen.

De provincies Groningen en Drenthe kennen naar verhouding veel mensen met een hartaandoening. Ook is de sterfte aan hart- en vaatziekten in deze provincies hoger dan in de rest van Nederland. Al jaren is er een duidelijke groei in het aantal mensen met hartaandoeningen die zorg of een operatie nodig hebben. In de afgelopen vijf jaar is het aantal nieuwe patiënten op de poliklinieken van de cardiologie in de regio toegenomen met gemiddeld 15 procent. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor hartpatiënten toegenomen.

Juiste zorg

HartNet Noord-Nederland heeft als uitgangspunt dat patiënten die hartzorg nodig hebben, worden behandeld bij de huisarts wanneer dat kan. Patiënten worden doorverwezen naar het voor de patiënt dichtstbijzijnde ziekenhuis, in casu het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen of het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Alleen wanneer er een hartoperatie of andere zeer complexe hartzorg nodig is gaan ze naar het UMCG. Daar waar het kan, zullen patiënten na behandeling weer worden terugverwezen naar de cardioloog in de regionale ziekenhuizen of de huisarts.

Binnen HartNet spreken cardiologen van de deelnemende ziekenhuizen samen met de huisartsen af welke zorg waar plaatsvindt. Hiervoor ontwikkelen ze samen met patiënten regionale zorgpaden voor alle grote groepen hart- en vaatziekten. De samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde optimale zorg te kunnen bieden aan de patiënt, zodat deze in heel Groningen en Drenthe is gegarandeerd.

Waarde 

Optimale hartzorg betekent volgens de betrokken ziekenhuizen dat de zorg waarde moet toevoegen voor de patiënt. Niet alleen door het voorkómen van sterfte aan een hartaandoening of complicaties, maar ook door het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Samen met patiënten zal worden gewerkt aan waardegedreven hartzorg in de hele regio.

De Groninger Huisartsencoöperatie en Huisartsen Zorg Drenthe, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe en Harteraad en Menzis en Zilveren Kruis hebben hun steun aan HartNet Noord-Nederland schriftelijk verklaard. De partners van HartNet zijn met andere ziekenhuizen in Noord-Nederland in gesprek over mogelijke toetreding.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

19 juni 2018

Ik ben groot voorstander van uitkomstfinanciering, wat een van de pijlers is van value-based health care (VBHC).

Maar er is een veel accurater (door o.a. correctie voor confounders) en administratief veel minder belastend (door zijn toch korte lengte) meetinstrument om de invloed van hartklachten op de kwaliteit van leven te meten: de Universele Ziektelastschaal. Zie https://gezondezorg.org/ziektelastmeting.

En als ik onder 'Juiste zorg' lees waar de VBHC verder uit bestaat, denk ik: dat soort samenwerkingsafspraken bestaan toch allang al? Alleen heette het tot nu toe 'stepped care', en vroeger bestonden ze gewoon zonder dat het een systeemnaam had.

Mochten de afspraken in de betreffende provincies t.a.v. de hartzorg nooit gemaakt zijn, dan is dit een hele verbetering, een heel goede zaak. Maar ze zijn niet bepaald nieuw.

Top