ACTUEEL

Zorgautoriteit stelt vergoeding vast voor leefstijlcoach uit basispakket

Zo’n vijf miljoen mensen in Nederland kunnen straks twee jaar lang een leefstijlcoach krijgen, vergoed vanuit de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze maand de regels voor deze vergoeding voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vastgesteld en gepubliceerd.

Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het ministerie van VWS kondigde eind 2017 aan dat de GLI vanaf 2019 in het basispakket zou komen. De NZa is vervolgens gevraagd de regels te ontwikkelen. Dit alles volgde op  een succesvol experiment van verzekeraar CZ en een aantal zorgaanbieders.

De huisarts kan mensen voor GLI doorverwijzen, maakt de NZa nu bekend. Verschillende beroepsgroepen zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen de zorg leveren. Een GLI duurt 24 maanden en de bekostiging sluit hier op aan. GLI wordt alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.
De regels gelden niet voor leefstijlcoaching van kinderen. Op dit moment vinden er experimenten plaats naar de ketenaanpak van een gezonde leefstijl voor kinderen. Aan de hand van de uitkomsten bekijkt het Zorginstituut hoe de zorg voor kinderen met overgewicht er uit moet zien. Ook voor kinderen is een gezonde leefstijl erg belangrijk.

De vergoeding van GLI is een stap in de richting van het Nationaal Preventieakkoord dat VWS wil sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top