ACTUEEL

'Voortbestaan ziekenhuizen MC Groep in gevaar'

MC Slotervaart en de MC Groep kampen met forse problemen. Beide ziekenhuizen draaien miljoenen euro’s verlies. Ook zijn er problemen met huisbankier ING. De MC Groep in Flevoland heeft daarnaast een fors negatief eigen vermogen. Volgens bestuursvoorzitter Willem de Boer is het voortbestaan van de ziekenhuizen niet in het geding.

Het FD bericht over de problemen op basis van een analyse van de jaarrekeningen over 2016. Die werden in maart 2018 gedeponeerd, tien maanden na de officiële deadline. Accountant EY heeft voor beide ziekenhuizen een verklaring met beperking afgegeven vanwege 'materiële onzekerheid over de continuïteit'. Het FD liet de jaarrekeningen door verschillende deskundigen analyseren.

Herfinanciering

Uit de cijfers blijkt dat de problemen bij MC Groep het grootst zijn. Het ziekenhuis draaide in 2016 een verlies van 3,7 miljoen euro bij een negatief eigen vermogen van 3,6 miljoen euro. Bovendien heeft het ziekenhuis moeite om een lening van 6 miljoen euro terug te betalen aan huisbankier ING. Gesprekken over herfinanciering hebben volgens het FD tot op heden nog niets opgeleverd.

Met een positief resultaat van 3,4 miljoen euro laat MC Slotervaart over 2016 betere cijfers zien. Maar ook dit ziekenhuis heeft volgens het FD problemen met de huisbankier. Voorlopige cijfers over 2017 wijzen bovendien in de richting van een verlies van 1,5 tot 3 miljoen euro. Tegenover FD laat Willem de Boer, die die in februari de taken van Loek Winter als bestuursvoorzitter overnam, weten dat de problemen met de bank zijn opgelost. Ook wijst hij er op dat het Slotervaart bij de overname in 2009 begon met een negatief eigen vermogen van ongeveer 30 miljoen euro.  

Volumenormen

Zowel MC Slotervaart als de MC Groep kampen met structurele problemen die de financiële resultaten onder druk zetten. De MC Groep is gevestigd in een gebied met relatief weinig patiënten. MC Slotervaart staat juist in een dicht bevolkte regio, maar heeft te maken met een groot aantal concurrerende ziekenhuizen. Voor beide ziekenhuizen is de uitkomst dat ze moeite hebben om aan de steeds stringentere volumenormen te voldoen.

Over de positie van MC Slotervaart zegt De Boer in het FD: “In de regio Amsterdam zijn te veel ziekenhuizen. We hebben zeker bestaansrecht, maar niet in de huidige vorm als volwaardig ziekenhuis. Er is dus een transitie nodig. Het wordt spannend of we dat voor elkaar gaan krijgen.”

Doorploegen

De jaarcijfers over 2017 moeten meer duidelijkheid geven over de positie van de ziekenhuizen. Door de late publicatie van de cijfers over 2016 loopt de afronding van de jaarrekening 2017 vertraging op. De Boer verwacht in september de nieuwe jaarcijfers bekend te maken. Grondvester Loek Winter, die als aandeelhouder nog bij de MC-ziekenhuizen betrokken is, bestrijdt dat de ziekenhuizen er slecht voor staan. “We ploegen gewoon door”, aldus Winter. Ook De Boer laat zich tegenover de NOS kritisch uit over de berichtgeving van het FD. Hij spreekt van een "tendentieus artikel". Hij zegt geen twijfel te hebben over de toekomst van beide ziekenhuizen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top