Finance

Menzis: vergoeding depressies resultaatgericht

Zorgverzekeraar Menzis gaat het komende jaar de kosten voor behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van het behaalde resultaat en niet langer op basis van het aantal behandelingen. Dat zegt een woordvoerder van Menzis na berichtgeving hierover door de Volkskrant.

"We willen belonen op de uitkomsten en niet langer op het aantal behandelingen. Het belang van de patiënt wordt nu meegewogen", aldus de woordvoerder. "In de gezondheidszorg is veel geld gemoeid. Dat geld moet worden ingezet om de uitkomst voor de patiënt te verbeteren." Volgens hem leidt deze maatregel er niet toe dat nu alleen de "makkelijke patiënten" worden behandeld. "Zware patiënten zijn voor de specialist een grotere uitdaging en hij wordt dan ook zwaarder beloond bij een goed resultaat."

Het resultaat wordt gemeten op basis van meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld klachtvermindering, kwaliteit van leven en tevredenheid van de cliënt.

De verzekeraar heeft hierover voor de komende drie jaar afspraken gemaakt met achttien organisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om behandelingen van niet-chronische depressies en angsten die korter dan een jaar duren. Menzis is naar eigen zeggen de eerste zorgverzekeraar die in de geestelijke gezondheidszorg op resultaat gaat financieren. Bij behandelingen voor bijvoorbeeld heupblessures gebeurde dit al.

Kritiek

Het plan van Menzis stuit op kritiek. "Wij zijn bezorgd over deze perverse prikkel. Ggz-aanbieders worden beloond als de behandeling sneller verloopt. Zij zouden dus de voorkeur kunnen geven aan lichte gevallen in plaats van patiënten met zware psychische problemen", zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. De organisatie noemt het wel positief dat de kwaliteit van de behandeling en de patiënttevredenheid tijdens de behandeling regelmatig worden getoetst.

Professor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), is fel gekant tegen de plannen van Menzis, die hij "zeer gevaarlijk" noemt. Hij wijst erop dat je het behandelen van depressies juist nìet kunt vergelijken met bijvoorbeeld het vervangen van een heup. "Het zou een verstandige maatregel zijn als iemand op de wereld mij kon vertellen hoe een depressie ontstaat, bij wie, hoe ernstig die wordt en hoe lang die gaat duren. Maar die kennis is er gewoon niet."

Hij ziet ook totaal niet voor zich hoe de nieuwe financieringsmethode patiënten zou kunnen helpen, zegt hij. Geestelijke hulp hoort volgens hem bij uitstek niet thuis in de wereld van de marktwerking en de commercie. Hulpverleners nemen inspanningsverplichtingen op zich en daarmee moet worden omgesprongen "volgens het principe van de barmhartigheid". 

Leren

De NOS heeft ook een voorstander van het nieuwe beleid van Menzis gevonden. Ernst Klunder, voorzitter van Volante, een samenwerkingsverband van grote ggz-instellingen, zegt dat behandelteams van elkaar kunnen leren als antwoorden op de vragenlijsten worden gedeeld. Volgens hem kunnen bepaalde onderdelen van behandelingen snel worden geschrapt als blijkt dat ze niet helpen. (ANP/Skipr)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

13 augustus 2018

Van heupartrose is ook nog veel onbekend qua ontstaansmechanisme en natuurlijk pathologieverloop, waarin je ook veel verschillen ziet.

En uitkomstfinanciering kan ook in een systeem met een single, publieke zorgverzekeraar, is dus niet iets 'commercieels'. Verder kun je met uitkomstfinanciering veel structuur- en procesvereisten afschaffen, wat de administratieve belasting van de zorgaanbieders sterk van verlagen.

Tot slot: mijn dierbaren en ik zijn af en toe ook patiënt. Wij willen nu eindelijk wel eens kunnen opzoeken wie goed is in welke pathologie. Want daar zijn grote verschillen in. Dat hebben wij gemerkt en dat wordt onderbouwd door diverse rapporten.

Peter Koopman

14 augustus 2018

“Resultaat telt”, dat is een open deur. Echter wat geldt als resultaat? Het kunnen verwijderen van een diagnoselabel met instemming van patiënt en behandelaar? En daarbij de best mogelijke zorg en behandeling tegen de laagste prijs kunnen bieden? Het is goed om voor dit alles wat meer tijd uit te trekken. Het gaat immers om zeer kwetsbare mensen. Overigens welk budget is passend bij de GGZ? 10% van het totaal ( -KNO, -tandheelkunde, - neurologie) omdat het hoofd 10% van het lijf is? Of moeten we het lijf als facilitair bedrijf voor de geest zien en gaat GGZ dus voor alles? Lang bleek 10% van het nationaal budget voor gezondheidszorg een (toevallig ?) grens aan de GGZ. Nu hebben we een containerbudget voor alles wat we zorg noemen. Is daarvan 10% de grens voor GGZ? De toekomst zal het leren.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

15 augustus 2018

@Peter Koopman -- Het kunnen verwijderen van het diagnoselabel staat gelijk aan het helemaal genezen zijn. Dat zou mooi zijn maar is voor mij niet het criterium. Ik heb er geen probleem mee als depressie als een chronische ziekte beschouwd wordt, die periodiek therapie behoeft.

Maar ik wil wel weten wie daar dan goed in is. En wellicht moet het deelbudget voor GGZ omhoog. Maar ook dan wil ik nog steeds weten wie waar goed in is.

Top