Finance

Ondoorzichtige structuur vertraagt redding Meavita

Staatssecretaris Bussemaker kan nog geen duidelijkheid geven over de redding van Meavita. De troebele financiële huishouding van het thuiszorgconcern noopt Bussemaker om terug te komen op haar eerdere belofte om deze week helderheid te verschaffen over het reddingsplan.

Ontwarren

In een brief aan de Tweede Kamer maakt Bussemaker duidelijk dat er ondanks intensief onderzoek nog altijd geen duidelijkheid is over de financiële situatie van Meavita. Het ontwarren van de geldstromen wordt bemoeilijkt door het feit dat de activiteiten van Meavita zijn ondergebracht in dertig rechtspersonen. Daarbij krijgt Meavita geld van vijf zorgkantoren en is de organisatie actief in zestig gemeentes, die allemaal meepraten over een oplossing.

Ondoorzichtig

“De afgelopen dagen is opnieuw gebleken dat er steeds weer nieuwe vragen rijzen over de exacte problematiek van Meavita”, aldus Bussemaker.  “De onduidelijkheid omtrent de problematiek bij Meavita toont aan dat Meavita een buitengewoon ingewikkelde organisatiestructuur heeft met een complexe financiële huishouding, waardoor het zeer lastig is de consequenties van de oplossingen goed te overzien.”

Gesprekken

Het overleg tussen de betrokken partijen wordt de komende dagen voortgezet. Bussemaker belooft de Tweede  Kamer dat ze in deze gesprekken geen onomkeerbare stappen zal zetten. De staatssecretaris onderstreept echter dat het lot van Meavita niet in haar handen alleen ligt. “Gezien de verantwoordelijkheidsverdeling kan ik niet garanderen dat andere partijen geen onomkeerbare stappen nemen”, schrijft Bussemaker. Dit betekent dat andere partijen, zoals de verzekeraars, zonder instemming van de staatssecretaris kunnen besluiten om de stekker alsnog uit Meavita te trekken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top