Tech

Zilveren Kruis steekt extra geld in zorg thuis en e-health

Zilveren Kruis stelt vanaf 2019 extra geld beschikbaar om zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuissituatie. De zorgverzekeraar streeft ernaar dat in 2021 ongeveer 10 procent van de zorg niet meer in ziekenhuizen of bij zorgaanbieders wordt verleend, maar bij mensen thuis.

"Wij hebben die beweging ingezet en onze klanten zijn daar positief over", zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. "Zorg in de eigen omgeving betekent meer regie op je leven, flexibiliteit en comfort. We vinden dat patiënten deze mogelijkheid moeten krijgen, zolang het medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat."

Voor veel ingrepen blijft het ziekenhuis de beste plek, maar sommige behandelingen kunnen net zo goed - of beter - thuis plaatsvinden of vlakbij huis via e-health oplossingen. Voor deze overgang stelt Zilveren Kruis tot 2022 jaarlijks extra geld beschikbaar.  

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS spraken dit voorjaar in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg af dat er gewerkt wordt aan de juiste zorg op de juiste plek. De zorgverzekeraars stellen voor deze transitie geld beschikbaar.

Om in 2019 in aanmerking te komen voor het extra geld, kunnen zorginstellingen zelf initiatieven aandragen die substantieel zijn én blijvende veranderingen teweegbrengen. Hierover nemen zorgaanbieders en Zilveren Kruis afspraken op in de inkoopcontracten.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top