ACTUEEL

Huisbezoeken onthullen misstanden en fraude bij pgb

Bij huisbezoeken aan pgb-houders hebben medewerkers van de zorgkantoren ook in 2017 weer misstanden aan het licht gebracht. Zo zijn gevallen van verwaarlozing en onverantwoorde situaties ontdekt, alsook een aantal gevallen van fraude met het persoonsgebonden budget.

De huisbezoeken zijn in 2012 door toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het leven geroepen om pgb-fraude op te sporen. Bureau Vektis rapporteert in opdracht van het ministerie over de huisbezoeken. In totaal zijn er zo’n 40 duizend mensen die van een pgb gebruik maken. De medewerkers van de zorgkantoren legden in 2017 13 duizend huisbezoeken af.

Bij 220 van deze bezoeken kregen de medewerkers een vermoeden van fraude. Dat is met 1,7 procent van de gevallen ongeveer even vaak als in de 2016 (1,9 procent) en 2015 (1,4 procent). Hierbij bleek overigens de zorgverlener de boosdoener en niet de budgethouder. In deze situaties is het fraudeteam van het zorgkantoor ingeschakeld.

Naast fraude werd bij 370 bezoeken oneigenlijk gebruik gesignaleerd. Ook dat vermoeden richtte zich vooral op de zorgverlener.

Onverantwoord

Verder troffen de medewerkers van het zorgkantoor bij 147 bezoeken een onverantwoorde situatie aan. In nog eens 800 gevallen was de situatie deel onverantwoord, bijvoorbeeld als er slechts één zorgverlener actief was. Bij zo’n 50 pgb-houders rees het vermoeden van verwaarlozing. In de meeste van deze gevallen is een vervolgactie ondernomen.

Het vermoeden dat de zorgindicatie te hoog of te laag was, is ten opzichte van eerdere jaren afgenomen. Een te hoge indicatie wordt in 2 procent van de bezoeken vermoed ten opzichte van 3 procent in 2015 en een te lage indicatie in 2 procent van de bezoeken vergeleken met 6 procent in 2015. In driekwart van deze gevallen is ook een vervolgactie geadviseerd.

Vast maandbedrag

Tot slot viel bij de huisbezoeken op dat een derde van de cliënten een vast maandbedrag betaalt aan de zorgverlener. Dit terwijl de vaste maandbedragen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de vaste maandbedragen als onrechtmatig ziet.
Overigens geeft 97 procent van de cliënten bij een huisbezoek aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de geleverde zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mark

5 oktober 2018

Ik ben er zelf ondertussen al lang achter dat wat PGB fraude wordt genoemd, vaak geen PGB fraude is.
Het gaat geregeld om onduidelijkheid over regels.
Ook hier zie je dat weer gebeuren in dit stuk. Vaste maandbedragen bij PGB is niet frauduleus, maar vaak effectief. Het wordt in de meeste gevallen gebruikt bij doorlopende zorg, in beschermd of begeleid wonen en scheelt veel administratieve rompslomp.
Nota bene de model zorgovereenkomst van de SVB geeft deze optie.
Een zorgovereenkomst die door de staat is opgesteld!!
En hier zie je in dit artikel, dat de NZA dat die maandbedragen vervolgens weer als onrechtmatig bestempeld. Welkom in het PGB land, waar instanties als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meester is om te proberen om hardwerkende hulpverleners veroordeeld te krijgen.
Zie bijvoorbeeld de fraude zaak in Twente, waar het ook weer een gesteggel was over de interpretatie van regelgeving. Het OM en de ISZW blunderde enorm in deze zaak:
https://www.trouw.nl/samenleving/vrijspraak-voor-zorgfraude-ongekende-oorwassing-voor-openbaar-ministerie~a481d9b6/

H.J. van Essen

14 oktober 2018

Hoi Mark, ik ben met je eens dat deze berichtgeving wat tendentieus is. Maar dat hoort nu eenmaal bij 'nieuws', want als men het goede nieuws zou brengen, dan was het niet spannend en leuk om te lezen. Terwijl ik het bericht las, trok ik een vergelijkbare conclusie als jij, alleen realiseer ik mij ook dat als je als overheid centjes afgeeft om zorg in te kopen, het logisch is dat je controleert of dat die centjes goed worden besteed. Het goede nieuws is dat deze huisbezoeken misstanden hebben ontdekt die vrijwel allemaal konden worden opgelost. Dat is goede nieuws voor die 50 mensen waarbij het vermoeden was dat er sprake was van verwaarlozing, is dat ze vrijwel allemaal geholpen zijn. Of er bij 370 gevallen echt sprake was van Fraude of van misinterpretatie van de regels, zullen we vooralsnog niet weten. Vanuit mijn praktijk (Zorgcentrum De Nes) zie ik dat zorgverleners om ons heen enorm hun best doen om binnen de spelregels van de PGB, meer dan 100% zorg te verlenen. Daarnaast zie ik ook dat de beheerders van die PGB-kas hun best doen om die ingewikkelde zorgvraag van de PGB-houder te snappen en ook zij doen zo goed mogelijk hun best om hun opdracht (geef zo min mogelijk uit) én de zorgvraag in balans te brengen. Dat lijkt me best lastig.

Top