ACTUEEL

Branchevereniging BTN gaat verder als Zorgthuisnl

Branchebelang Thuiszorg Nederland kiest voor een nieuwe naam: Zorgthuisnl. Aanleiding voor de naamsverandering ligt in de groei van de zorg thuis binnen de VVT-sector, in combinatie met de verdere professionalisering van de branchevereniging.

Sinds de oprichting van BTN 22 jaar geleden heeft het werkgebied van de BTN-leden zich sterk verbreed, met ondersteuning en begeleiding thuis, met huishoudelijke hulp, met wijkverpleging en verpleegzorg thuis en intramurale verpleeghuiszorg waar de cliënt een nieuw huis heeft. "De nieuwe naam geeft duidelijker aan waar wij voor staan als brancheorganisatie", verklaart BTN. "Zorg thuis, ongeacht waar de zorg ontvangen wordt."

Zorgthuisnl gaat door op het pad dat door BTN is geëffend. Eén van de leidende uitgangspunten is de regie van de cliënt. Daar hoort wat Zorgthuisnl betreft vrije zorgkeuze en dito financiering bij.

Keuzevrijheid

"Keuzevrijheid raakt ook het wezenskenmerk van de ondernemer, want kwaliteit van zorg maakt het onderscheid en zal leiden tot nieuwe cliënten”, stelt Zorgthuisnl. "En dit binnen de complexe en ingewikkelde context van de zorg: een publieke taak, met private uitvoerders in een onvolkomen markt. Maar juist Zorgthuisnl zal zich hardmaken voor de ratio die verbonden is aan het ondernemerschap."

Behoefte

Zorgthuisnl denkt dat de behoefte aan ondernemerschap en kleinschalige zorg thuis de komende jaren alleen maar zal groeien. "De bevolking groeit en vergrijst, terwijl veel verzorgingshuizen verdwijnen en de verpleeghuiscapaciteit stagneert. De noodzaak van zorg thuis neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is zorg thuis veel complexer geworden, met risico’s én kansen voor kwaliteit, kosten, inkomsten en werk. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en daadkracht op brancheniveau."

Als branchevereniging wil Zorgthuisnl slagvaardig, actief en pragmatisch optreden. "Dit alles vanuit het principe van gelijkwaardigheid van leden: elke stem telt even zwaar. Elk idee, groot of klein, kan van waarde zijn om de zorg thuis verder te helpen.

Naast een nieuwe naam heeft BTN met ingang van 4 oktober een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website (zorgthuisnl.nl) en een nieuw hoofdkantoor aan De Molen 92 in Houten, overigens op een steenworp afstand van het oude kantoor.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top