ACTUEEL

Vertrek Samsom krijgt mogelijk staartje

Het vertrek van Melvin Samsom als CEO van het Karolinska ziekenhuis in Stockholm krijgt mogelijk een staartje. Na publicaties in de Zweedse pers heeft de Zweedse mededingingsautoriteit aangekondigd onderzoek te doen naar mogelijke overtreding van aanbestedingsregels bij de inhuur van interim-management.

Om de ingrijpende transitie van het Karolinska in gang te houden heeft het ziekenhuis onder leiding van Samsom een royaal beroep gedaan op tijdelijke externe krachten. Dagblad Dagens Nyheter meldde onlangs dat hiermee een bedrag van zeker 133 miljoen Zweedse kronen is gemoeid, oftewel bijna 13 miljoen euro. Onder de ingehuurde externen ook vijf Nederlandse managers, die Samsom nog zou kennen uit zijn tijd als ziekenhuisbestuurder in Nederland.

Connectie

Dit laatste is voor kartelwaakhond Konkurrensverket reden om de gang van zaken rond de inhuur van externen grondig na te pluizen. “Een reden om deze zaak met voorrang te behandelen is informatie dat er een mogelijke connectie was tussen de CEO en de betrokken interim-managers”, aldus  Mattias Berger van Konurrensverket.  “Als dat laatste het geval is geweest  kan dat betekenen dat Karolinska in strijd met regels van openbare aanbesteding heeft gehandeld.” Bij een eventuele overtreding van de regels kan de Zweedse mededingingsautoriteit de rechtbank verzoeken om het ziekenhuis een boete op te leggen.

Nieuwbouw

De omvorming van het Karolinska van een op klassieke specialismen geënt academisch ziekenhuis tot een patiënt gecentreerde organisatie op basis van zorgpaden heeft de afgelopen jaren tot veel verzet geleid. Ook de uit hand gelopen bouwkosten van de nieuwbouw in Solna worden in Zweden met argusogen gevolgd. De kosten van 2,2 miljard euro zijn dubbel zo hoog als oorspronkelijk begroot. Minister van financiën Magdalena Andersson kondigde om die reden in februari een onafhankelijk onderzoek aan.     

Samsom liet onlangs weten het Karolinska komend voorjaar te verlaten met als reden dat het ziekenhuis in de volgende fase van de transitie behoefte heeft aan een ander soort leiderschap. Sceptici denken dat zijn positie onhoudbaar was geworden door gebrek aan draagvlak binnen het ziekenhuis in combinatie met de kostenoverschrijdingen voor de nieuwbouw. De berichtgeving over dure interimmers was de druppel die de emmer deed overlopen.     

Uitvoerend bestuurder

Tegenover British Medical Journal (BMJ) bevestigt Annika Tibell de indruk van een haastige procedure. Als adjunct-directeur neemt ze tot de aanstelling van een nieuwe CEO de uitvoerende taken van Samsom over. “De overgang naar mijn nieuwe rol als uitvoerend bestuurder is nogal snel verlopen”, zegt ze tegen BMJ. “Maar ik zie het als een eer dat me deze verantwoordelijkheid is toevertrouwd. We moeten verder met het proces dat we gestart zijn. Zonder het sterke leiderschap van Melvin gedurende de afgelopen vier jaar zouden we nu vandaag niet zo ver zijn.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top